road7

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την υλοποίηση εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 182929/4572 από 21/07/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 6325/20/1554601 από 22/07/2020 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 120+000 έως την χ/θ 135+000 (Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας), σε θέσεις περιορισμένης έκτασης, για να εκτελεσθούν τμηματικά εργασίες πρασίνου (κοπή χόρτων).
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27/07/2020 έως και 07/08/2020, κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 17.00΄, καθημερινά.
3. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 27/07/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 17.00’ ώρα της 07/08/2020.

ΑΡΘΡΟ (4)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Α.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ( Για ενημέρωση, δικές του ενέργειες και την επίδοση αντιτύπου στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του)

Ο Αναπλ. Διευθυντή
Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας, κατά λόγο αρμοδιότητας.