symvkoinotitasmesologiou1

Η συνεργασία Δήμου και Κοινότητας Μεσολογγίου

Απάντηση στο ανυπόγραφο κείμενο “Δήμος προς Δασκαλή”

Την Παρασκευή δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Αιχμή» ένα ανυπόγραφο κείμενο με τίτλο «Δήμος προς Δασκαλή». Υποθέτω ότι o κ. Δήμαρχος υιοθετεί τις ανακρίβειες που περιλαμβάνονται σε αυτό, αφού δεν υπήρξε διάψευσή του για ένα κείμενο χωρίς υπογραφή και με απαράδεκτο τίτλο.

Κύριε Δήμαρχε, η συνεργασία φαίνεται στην πράξη. Σας διαβεβαιώνω ότι το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου και η Πρόεδρός του έχουν εισπράξει μόνο λόγια και αγνόηση. Πώς αλλιώς δικαιολογείται ότι μετά από 10 μήνες στον Δημαρχιακό θώκο δεν έχετε ακόμα συναντήσει το Συμβούλιο της Κοινότητάς μας, ως σώμα;

Ο θεσμός του Προέδρου της Κοινότητας και του Συμβουλίου έχει προβλεφθεί από το νομοθέτη με στόχο να βοηθήσει τον εκάστοτε Δήμαρχο ο οποίος δεν μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρίσκεται παντού (ενδοδημοτική αποκέντρωση). Έχει προβλεφθεί για να υπάρχει και να ακούγεται η φωνή κάθε περιοχής μέσα στο Δήμο. Έχει προβλεφθεί για να ενισχυθεί η δημοκρατία και η συμμετοχή. Βέβαια, η εξέλιξη του θεσμού εξαρτάται από τους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Έθεσα τον εαυτό μου ως υποψήφια στις εκλογές, επειδή πίστεψα στο θεσμό και τις αρμοδιότητες που του δίνονται από το νομοθέτη. Συνεπώς, το Συμβούλιο και εγώ θα εφαρμόσουμε κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Μέριμνα, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις, βεβαιώσεις, αποφάσεις. Αν έχετε διαβάσει ολόκληρη την εγκύκλιο που επικαλείστε θα έχετε διαπιστώσει ότι ξεκινάει ως εξής: «Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης από τα όργανα διοίκησης του δήμου τα οποία και είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων».

Ωστόσο, επιτρέψτε μου κ. Δήμαρχε, να παραθέσω πραγματικά γεγονότα για τον τρόπο που εσείς εννοείτε τη «συνεργασία» και τη συμμετοχή μας στη λήψη των αποφάσεων:

Α. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων σας, δεν με καλούσατε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής ενώ είστε υποχρεωμένος, εσείς και οι συνεργάτες σας, σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 και άρθρο 77 Ν. 4555/2018. Την παράλειψη αυτή επεσήμανα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο. Έκτοτε λαμβάνω σχετική πρόσκληση μόνο για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για τις αντίστοιχες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία μάλιστα προεδρεύετε, συνεχιζόταν το θέμα παρά τη ρητή νομοθεσία και την παραπάνω εγκύκλιο. «Ο πρόεδρος της Κοινότητας και ο πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας προσκαλείται υποχρεωτικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή και δικαιούται να λάβει τον λόγο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την Κοινότητά του».

Έκανα υπομονή 6 μήνες, στέλνοντας e-mails, ζητώντας να με καλέσετε, ενημερώνοντάς σας και από κοντά. Όμως, το πρόβλημα συνεχίστηκε. Αναγκάστηκα να προσφύγω στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία και με δικαίωσε με απόφαση της, ακυρώνοντας απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επειδή ακριβώς δεν με είχατε καλέσει, όπως ρητά ορίζει η νομοθεσία. Αυτό κ. Δήμαρχε δεν το δημοσιοποίησα, αν και όπως φαίνεται, θα έπρεπε να το είχα κάνει. Έκτοτε βέβαια, με καλείτε.

Β. Αφού κατόρθωσα να πετύχω το αυτονόητο, πάλεψα επίσης να περιλαμβάνεται στα πρακτικά η παρουσία μου και το γεγονός ότι παίρνω τον λόγο, αφού ότι και να εκφράσω, δεν μπαίνει στο απόσπασμα της απόφασης. Από την στιγμή που επεσήμανα και αυτό το αυτονόητο, μου ανακοινώθηκε ότι τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που μένουν στο φάκελο της απόφασης. Φοβερή πατέντα διαφάνειας και δημοσιότητας.

Γ. Από το Σεπτέμβριο επίσης, προσπαθώ να πετύχω τη δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των Δημοτών (αρ. 85 Ν.4555/2018, αρ.41 ΠΔ 28/2015, άρθρα 9, 14 και 15 του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου» ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΡΖ-Η, άρθρο 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας , άρθρα 1, 2 και 3 Ν.3861/2010, εγκύκλιος 88/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών).

Δ. Τέλος, παρά τις γραπτές και προφορικές αιτήσεις της Κοινότητας Μεσολογγίου εξακολουθείτε να μην παραχωρείτε την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να διεξάγονται εκεί οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου μας. Φοβερή συνεργασία. Η αίθουσα παραχωρείται σε άλλους συλλόγους και φορείς αλλά όχι στο Συμβούλιο Κοινότητας. Αναγκαζόμαστε λοιπόν, να κάνουμε τις συνεδριάσεις μας εντός της Πινακοθήκης, εντός Μουσείου, κουβαλώντας κάθε φορά προβολέα και οθόνη, έχοντας πάντα την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου με τα ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, αφού η συνεδρίαση είναι δημόσια και η πόρτα μας πρέπει να είναι ανοιχτή. Σας προσκαλώ κ. Δήμαρχε, να ενημερωθείτε για το πού συνεδριάζουν σε γειτονικούς Δήμους τα συμβούλια Κοινότητας της έδρας του Δήμου.

Θα ήθελα να κλείσω αυτό το ενυπόγραφο δημοσίευμα με την αρμοδιότητα του Δημάρχου που ο νόμος θέτει ως πρώτη και κύρια:

«Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας» (άρθρο 58 Ν.3852/2010 & παρ. 3 του άρθρου 44 Ν.3979/2011).

ΥΓ. 1 : Εδώ και δύο μήνες, από τις 08/05/2020, μαζί με άλλους 13 Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου, έχω συνυπογράψει μια αίτηση (υπ’ αριθμ. πρωτ. 7828) για να συναντηθούμε μαζί σας, με θέμα «Επείγουσα συνάντηση». Ακόμα περιμένουμε απάντηση. Υποθέτω ότι και η αργοπορία απόκρισης σας είναι μέσα στα πλαίσια της «καλής συνεργασίας», όπως βέβαια εσείς την εννοείτε.

ΥΓ. 2 : Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης των έργων δεν είναι πράξεις αποφασιστικού χαρακτήρα. Είναι βεβαιώσεις. Αν θέλετε να δείτε τον χαρακτήρα τους, αυτός είναι διαπιστωτικός. Άλλο η απόφαση και άλλο η βεβαίωση. Αν βέβαια, σε επόμενες συμβάσεις, εξαιρέσετε τους Προέδρους από την διαπίστωση της εκτέλεσης των έργων (επειδή τους θεωρείτε εκ του περισσού), στερείτε στον αιρετό θεσμό ουσιαστική σχέση με το καθήκον του. Θέτετε στο περιθώριο τους ανθρώπους που έχει επιλέξει η κοινωνία (άρθρα 82, 83, 84 Ν. 4555/2018).

ΥΓ 3 : Οι υπηρεσίες ορθά και νόμιμα πρόβλεψαν τη βεβαίωση εκτέλεσης και από τον Πρόεδρο της εκάστοτε Κοινότητας (άρθρα 53ια, 142, 146, 200 παρ.6, 216 Ν. 4412/2016). Η ευθύνη ενημέρωσης ανήκει σε εσάς και στον αρμόδιο για το θέμα αντιδήμαρχό σας που υπογράφετε τις συμβάσεις. Η μετακύλιση των ευθυνών δεν τιμά κανέναν.

ΥΓ. 4 : Μήπως, την ώρα που ήρθα να σας βρω, θα έπρεπε να με προσκαλέσετε και εμένα στη συνεδρίαση για το γήπεδο, ώστε να ενημερωθώ, αφού πρόκειται για έργο εντός της Κοινότητας στην οποία έχω εκλεγεί ως Πρόεδρος; #συνεργασία

Όλγα Δασκαλή

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου


 

Μετά από ανακοίνωση – δελτίο Τύπου της Προέδρου της Δ.Κ. Μεσολογγίου Όλγας Δασκαλή είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τις δέουσες διευκρινήσεις και να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Διότι η κριτική της κας Δασκαλή είναι αβάσιμη, άδικη και παραποιεί τα πραγματικά γεγονότα.

Η νέα δημοτική αρχή έχει δηλώσει και επαναλαμβάνει προς κάθε κατεύθυνση ότι σέβεται και κινείται απαρέγκλιτα πάνω στους άξονες των θεσμικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών της όπως τις καθόρισε ο νομοθέτης. Και το ίδιο καλεί να πράξουν και τα προεδρία των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων όπως και αυτό της Κοινότητας Μεσολογγίου.
Στα πλαίσια της επιδιωκόμενης καλής συνεργασίας με όλους τους προέδρους τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ο κ. Δήμαρχος έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες του Δήμου να αποστέλλουν τις σχετικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε Επιτροπές κλπ., προς ενημέρωσή τους. Τυχόν παραλείψεις που ενδεχομένως να έχουν γίνει δεν οφείλονται σε κάποια σκόπιμη ενέργεια και οι οδηγίες είναι να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διάχυση και ενημέρωση.

Σε ότι αφορά τις αιτιάσεις της κας Δασκαλή για την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην εργασία καθαρισμού των ακτών τα πραγματικά δεδομένα είναι τα εξής:
Αν και η Δημοτική Κοινότητα δεν έχει κανένα καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο, εντούτοις στην εισήγηση της υπηρεσίας προβλέφθηκε και η δική της «πιστοποίηση» και υπογραφή.
Ήταν μια κίνηση που έγινε εκ του περισσού στα πλαίσια της επιδιωκόμενης καλής συνεργασίας. Δεν θα επαναληφθεί όμως καθώς η Δημοτική Κοινότητα μπορεί και πρέπει να ενημερώνεται, να διαβουλεύεται, να εισηγείται, αλλά δεν αποφασίζει. Διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αριθμ. 88/21-8-2019 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών δεν προκύπτουν αποφασιστικές αρμοδιότητες σε τέτοιου είδους εργασίες.
Ουδείς εκ μέρους της δημοτικής αρχής, ουδέποτε και σε κανένα θεσμικό ή μη παράγοντα αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες, στοιχεία και ενημέρωση στα θέματα του Δήμου.

Ο κ. Δήμαρχος Μεσολογγίου προσωπικά έχει συζητήσει και ενημερώσει αρκετές φορές το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου.
Στην προκειμένη περίπτωση του περιστατικού, που επικαλείται η κα Δασκαλή, την περασμένη Τρίτη κατά την απρογραμμάτιστη επίσκεψη της στο γραφείο του κ. Δημάρχου, της γνωστοποιήθηκε από την αντιδήμαρχο κα Μελαχρή και από τη γραμματεία ότι ο κ. Δήμαρχος είχε επείγουσα υπηρεσιακή σύσκεψη για το θέμα του Κλειστού Γηπέδου Μεσολογγίου. Κάτι που και μόνη της μπορούσε να διαπιστώσει και ότι ήταν αδύνατο να διακόψει, πλην έκτακτης ανάγκης. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι αυτό έγινε αντιληπτό εκ μέρους της, πλην όμως η ίδια προφανώς δεν αντελήφθη ή δεν θέλησε να αντιληφθεί ότι υπάρχουν κρίσιμες προτεραιότητες. Και έκρινε δέον να δώσει δημοσιότητα και περαιτέρω διάσταση που επιεικώς την χαρακτηρίζουμε μη αρμόζουσα, άδικη και σίγουρα εκτός κλίματος συνεργασίας.

Καταλήγοντας η δημοτική μας αρχή είναι σε ανοιχτή γραμμή και επικοινωνία με όλα τα τοπικά συμβούλια. Τα προβλήματά που αντιμετωπίζουν και μεταφέρονται από τους δημότες τα γνωρίζει και της εκθέτονται στη νιοστή.
Αντίπαλος όλων μας όμως είναι οι παθογένειες. Είναι κρίμα, άσκοπο και άδικο να σπαταλούνται δυνάμεις και ενέργεια για την δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων με αφορμή τέτοια γεγονότα. Μόνο με την ειλικρινή συνεργασία θα δρομολογήσουμε καλύτερες λύσεις.

Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου


 

Ξεκινώ κατευθείαν την παράθεση των γεγονότων. Χτες στις 10.00 το πρωί, απάντησα σε ένα τηλεφώνημα, που με καλούσε να βρεθούμε για να βάλω μια υπογραφή, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να εισπραχθούν κάποια χρήματα από τον Δήμο Μεσολογγίου. Μη γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται, έσπευσα στο Δημαρχείο.

Εκεί, βρέθηκα μπροστά σε έναν επαγγελματία ο οποίος για να πληρωθεί έπρεπε να πιστοποιήσω την εργασία του, υπογράφοντας ένα έντυπο.

Η εν λόγω εργασία αφορούσε τον καθαρισμό της παραλίας Τουρλίδας. Η ανάθεση έγινε με πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής και χωρίς να ενημερωθεί το Συμβούλιο Κοινότητας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και πιθανόν – δυστυχώς – ούτε η τελευταία. Όμως για την συγκεκριμένη εργασία, επειδή έγινε στα γεωγραφικά όρια της κοινότητας Μεσολογγίου, ο επαγγελματίας για να πληρωθεί χρειάζεται δύο υπογραφές, της Αντιδημάρχου Καθαριότητας και της Προέδρου της Κοινότητας (αντίστοιχα για τον καθαρισμό της παραλίας του Λούρου, από τον πρόεδρο της εκεί Κοινότητας).

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ποτέ δεν ρωτήθηκα, ποτέ δεν ενημερώθηκα και ποτέ δεν κλήθηκα να διαπιστώσω την καλή εκτέλεση του έργου, κοινώς είχα πλήρη άγνοια, παρ’όλα αυτά μου ζητήθηκε να βάλω την υπογραφή μου για να πληρωθεί ο επαγγελματίας.

Τι έπρεπε να γίνει; Τα αυτονόητα. Να ενημερωθούμε, να κουβεντιάσουμε, να συνεργαστούμε, να παραβρεθούμε στις εργασίες και μετά να κληθούμε να υπογράψουμε.
Οι επιλογές ήταν δύο: Να μην υπογράψω επειδή δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ή να υπογράψω διότι ένας άνθρωπος δούλεψε επί κάποιες μέρες και εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης και συνεννόησης, δεν θα πληρωνόταν.

Ζήτησα λοιπόν να συναντηθώ με τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος βρισκόταν στο γραφείο του εκείνη την ώρα, για να κουβεντιάσουμε το ζήτημα που προέκυψε. Εισέπραξα την άρνηση του και αντ’ αυτού προσήλθε η κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ζητώντας συγγνώμη για την παράλειψη. Καμία κουβέντα όμως για την επαναλαμβανόμενη αγνόηση των θεσμών της Προέδρου Κοινότητας και του Συμβουλίου Κοινότητας.

Βρέθηκα μπροστά σε ένα δίλημμα και μια κατάσταση ενάντια στον τρόπο που σκέφτομαι και λειτουργώ. Πήρα την απόφαση να υπογράψω, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και γνωρίζω τι σημαίνει να μην πληρώνεσαι για μια υπογραφή η οποία δεν μπαίνει λόγω κακής οργάνωσης. Και δεύτερον επειδή πηγαίνω συχνά στη Τουρλίδα και τις μέρες των εργασιών όντως παρατηρούσα μια κινητικότητα, χωρίς βέβαια να έχω ενημερωθεί για το τι γίνεται και πως.

Για ακόμη μια φορά, εκτός από την διαδικασία, παραβιάστηκε και η ουσία των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κοινότητας. Σε μελλοντικές ενέργειες που δεν έχω λάβει εκ των προτέρων ενημέρωση και είναι προϋπόθεση η υπογραφή της Προέδρου Κοινότητας για τις πληρωμές, γνωστοποιώ ότι δεν προτίθεμαι να υπογράψω. Είναι πολιτική θέση αλλά πάνω από όλα προσωπική άποψη.

Όλγα Δασκαλή
Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου