evinos barrier

Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στον άνω ρου του Ευήνου

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Περιφερειάρχη κο Νεκτάριο Φαρμάκη
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας κ΄ Περιβάλλοντος Λάμπρο Δημητρογιάννη

Θέμα: «Σχετικά με τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στον άνω ρου ποταμού Ευήνου»

Κύριε Περιφερειάρχη

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ετών έχει ζητηθεί και κατά περίπτωση έχουν χορηγηθεί άδειες για ένα σημαντικό αριθμό μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην Π. Ενότητα Αιτωλ/νιας περιοχή του ποταμού Ευήνου –του άνω ρου- που βρίσκεται στο τμήμα μεταξύ του φράγματος υδροδότησης Αγίου Δημητρίου και των πηγών του. Προκύπτει ότι το τμήμα του ποταμού Ευήνου και σε αυτόν καταληγόντων παραποτάμων που τροφοδοτούν την άνω κοίτη του, το φυσικό ποτάμιο οικοσύστημα τείνει να καταργηθεί. Το γεγονός είναι σοβαρότατο αφού η απόσταση μεταξύ των πηγών του ποταμού και του άνω άκρου της τεχνητής λίμνης Ευήνου είναι εξαιρετικά μικρή.

Η εν λόγω περιοχή ανήκει διοικητικά σε διαφορετικές διοικητικές οντότητες και η χωροθέτησή τους έχει προκύψει κατά την εποχή που εκδίδονταν οι άδειες χωρίς να εξετάζονται οι αλληλοεπιδράσεις των επιμέρους παρεμβάσεων. Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Εύηνος παρουσιάζει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και τούτο γιατί στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι δυσπρόσιτος και δεν είχε έως πρόσφατα διαταραχθεί ο ίδιος και το γειτονικό του περιβάλλον από τον άνθρωπο. Η πανίδα του περιλαμβάνει (ακόμη) αρκετά είδη που γίνονται ολοένα και πιο σπάνια, όπως η βίδρα και η ορεινή ελληνική πέστροφα (salmo macrostigma) η οποία περιλαμβάνεται στο κόκκινο βιβλίο για τα απειλούμενα είδη.

Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό να συνεχίσει να υφίσταται το έως τώρα γνωστό οικοσύστημα του ποταμού αν υλοποιηθεί έστω και ένα σημαντικό ποσοστό από το σύνολο των μικρών υδροηλεκτρικών έργων για τα οποία έχουν κατά καιρούς εκδοθεί άδειες αποτελώντας μια τεράστια καθολική παρέμβαση στον ποταμό σε συνδυασμό μάλιστα με την τεχνητή λίμνη που ακολουθεί. Με την αθροιστική επίδρασης του συνόλου των έργων αυτών καμία μέριμνα που μπορεί να προβλεφθεί για διαδρόμους ψαριών κλπ δεν μπορεί να δώσει την ελάχιστη δυνατότητα επιβίωσης των ιχθυοπληθυσμών ιδιαίτερα μάλιστα των ειδών όπως η πέστροφα των οποίων καταργείται ουσιαστικά το σύνολο των κρίσιμων ζωτικών εναπομεινάντων οικοτόπων της.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ελλοχεύει ο μύκητας που προσβάλει τα πλατάνια στην κοίτη αλλά και τις παρόχθιες ζώνες γνωστό ως ΄΄μεταχρωματικό έλκος πλατάνου΄΄ που με ευκολία μεταφέρεται από τα κοπτικά εργαλεία, αποξηραίνει και καταστρέφει ολόκληρες περιοχές δημιουργώντας οικολογική καταστροφή σε παρθένα ποτάμια οικοσυστήματα.

Ερωτάται ο Περιφερειάρχης κος Νεκτάριος Φαρμάκης

Α) Ποια είναι τα στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση και λειτουργία των μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον άνω ρου του Ευήνου και των παραποτάμων του όσο αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα πίνακα.

Β) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ανακληθούν οι άδειες που στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοσή τους δεν έχουν καλύψει τις προϋποθέσεις που αυτές προβλέπουν και είναι ακόμα σε ισχύ.

Γ) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Περιφερειακή αρχή προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφική για τα ποτάμια οικοσυστήματα ανεξέλεγκτη, ούτε καν παραγωγική χωροθέτηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της ΄΄Αντίστασης Πολιτών Δ.Ε ΄΄
Χατζηλάμπρου Βασίλης – Κούστας Κώστας