agriniodhmchristmas1

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακήρυξη του έτους 2020 ως έτος «Κωσταντίνου Χατζόπουλου», για τα 100 χρόνια από το θάνατό του και έγκριση της διοργάνωσης τιμητικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

Λήψη απόφασης για στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται την Τρίτη στην Κοινότητα Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 36/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 30/2018 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται το Σάββατο στην Κοινότητα Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 37/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 29/2018 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Έγκριση του τελικού κειμένου του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για τον Πολιτισμό, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α., στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Αγρινίου με την υπ’ αριθμ. 309/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Αναμόρφωση των οικονομικών  στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  2020 (Ο.Π.Δ. – Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 39/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2020, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2020, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Κατανομή Α΄ δόσης 2020 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2019 απόφασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ με θέμα: «Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

Έγκριση μεταφοράς του προγράμματος «ΚΔΑΠ ΦΑΝΤΑΣΙΑ» από το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ στο ΝΠΙΔ ΚΕΔΑ Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης προκειμένου ο Δήμος Αγρινίου να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της υπό σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος που αναφέρεται στην Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 421/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης δεσμευμένου λογαριασμού “escrow account” στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014”».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 324/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του σχεδίου απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 34/2017 με αριθ.πρωτ.:2156/13-01-2017 όπως τροποποιήθηκε με την 374/2018 με αριθμ. πρωτ.:29704, Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 1, και «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 2 της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και Κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου (κτηρίου) για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτου (κτηρίου) για τη στέγαση του γραφείου της Κοινότητας Σαργιάδας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Κοινότητας Ματσουκίου.
(Σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/2020 έγγραφο Προέδρου Κοινότητας Ματσουκίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ματσουκίου κ. Χαράλαμπος Κουτρομάνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 83 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αγίου Γεωργίου Καλυβίων, στον Σύλλογο Γυναικών Καλυβίων «ΔΗΜΗΤΡΑ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Κοινότητας Καλυβίων).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων κ. Δημήτριος Αναστασίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Μακρυνούς, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυνούς «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Κοινότητας Μακρυνούς).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μακρυνούς κ. Βασίλειος Γαλατσίδας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων για τα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Συγκρότηση επιτροπών έτους 2020:
Α) Εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς και μισθώσεων πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους.
Β) Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου στον Δημοτικό Λαχανόκηπο Αγρινίου για το έτος 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).