diodia1

Η διέλευση των διοδίων από τους στρατιωτικούς της Αιτωλοακαρνανίας

Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

ΚΟΙΝ : Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, Βουλευτές Ηπείρου

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Στρατιωτκού Προσωπικού – Διέλευση από Σταθμούς Διοδίων
ΣΧΕΤ: α.Έγγραφο ΠΟΜΕΝΣ με Αρ. Πρωτ. 28/26-02-2019

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ), ως η νόμιμη εκπρόσωπος των εν’ ενεργεία στρατιωτικών που υπηρετούν σε Μονάδες αυτής επανέρχεται στο σοβαρό θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης που υποβάλλονται τα στελέχη, σε μηνιαία βάση, κατά την μετακίνησή τους διά μέσω Διοδίων.
2. Συγκεκριμένα, η μετακίνηση πολλών συναδέλφων από την κατοικία διαμονής τους προς τις Μονάδες πραγματοποιείται με ιδία μέσα, μέσω διέλευσης από σταθμούς Διοδίων και στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε δεν υφίσταται εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, είτε είναι χρονικά ασύμφορος. Αναλυτικά σας παραθέτουμε τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Στελέχη που διαμένουν σε πόλεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα) μετακινούνται, προς το στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου, τις εργάσιμές μέρες και ώρες με υπηρεσιακό λεωφορείο δια μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας. Για έκτακτες περιπτώσεις όμως, καθώς και για τις μέρες που εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν με ιδιωτικά μέσα και να επιβαρυνθούν το κόστος των διοδίων (3€ ανά διέλευση, σύνολο 6€). Στην παρούσα περίπτωση δεν υφίσταται εναλλακτική διαδρομή πέραν από τον γύρω του Αμβρακικού.

β. Στελέχη που διαμένουν στην Πάτρα και υπηρετούν, με καθεστώς 24ωρων βαρδιών, σε Άκτιο ή Αγρίνιο μετακινούνται αποκλειστικά με ιδιωτικά μέσα και επιβαρύνονται, σε σύνολο 6-8 φορές τον μήνα, το κόστος των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (13,50€ ανά διέλευση, σύνολο 27€) και το κόστος των διοδίων της Ιόνιας Οδού στον σταθμό Κλόκοβα (3€ ανά διέλευση, σύνολο 6€) και τον σταθμό του Αγγελοκάστρου (3,55€ ανά διέλευση, σύνολο 7,10€). Στην παρούσα περίπτωση λοιπόν τα στελέχη προκειμένου να διανύουν αυτές τις μεγάλες αποστάσεις με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις επιβαρύνονται μηνιαίως με το ποσό περίπου των 280€.

γ. Στελέχη που διαμένουν εντός ή κοντά στην πόλη του Αγρινίου και υπηρετούν στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου μετακινούνται τις εργάσιμές μέρες και ώρες με υπηρεσιακό λεωφορείο δια μέσω της υπάρχουσας παλαιάς οδού, η οποία βρίσκεται σε κακή κατάσταση, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους καθώς έχουν συμβεί δεκάδες θανατηφόρα ατυχήματα. Την παρούσα περίπτωση την καταγράφουμε και την αναφέρουμε ώστε όταν ολοκληρωθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος <<Άκτιο – Αμβρακία>> και τοποθετηθούν σταθμοί Διοδίων, να υπάρχει πρόβλεψη για τους στρατιωτικούς που θα μετακινούνται με ιδιωτικά μέσα σε έκτακτες περιπτώσεις ή για την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών.

3. Αν και διαφαίνεται ξεκάθαρα το συγκεκριμένο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι συνάδελφοι μας θέλουμε να τονίσουμε ότι εκτελούν πάντα στο ακέραιο το καθήκον τους στην πατρίδα και σε περιπτώσεις που απαιτείται να μεταβούν στην Μονάδα τους εκτάκτως δεν περιμένουν, ούτε απαιτούν, την διάθεση από την Υπηρεσία υπηρεσιακού οχήματος, αλλά αντιθέτως μεταβαίνουν σ’ αυτήν το ταχύτερο δυνατόν με ιδία μέσα επιβαρύνοντας οι ίδιοι όλα τα έξοδα μετακίνησης (καύσιμα και πιθανόν διόδια).

4. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ότι η οικονομική επιβάρυνση που αναλαμβάνουν οι στρατιωτικοί, εις βάρος των οικογενειών τους, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του προβλήματος, όσο και την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας εισηγείται:

α. Τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών να εξετάσουν τρόπους συνεργασίας προς το κοινό όφελος όλων, σύμφωνα με (α) σχετικό και τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ).

β. Για τα διόδια της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου και δεδομένου ότι θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή τους, να συμπεριληφθεί στους όρους του διαγωνισμού η έκδοση εκπτωτικής κάρτας ώστε οι συνάδελφοι να μην χρεώνονται την επιστροφή. Επίσης και επειδή πολλές έκτακτες μετακινήσεις προς την Μονάδα του Ακτίου γίνονται για λόγους εξυπηρέτησης Νατοϊκών αεροσκαφών, στην βάση του FOB, να εξεταστεί από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας η ανάληψη του αντιτίμου των διοδίων από Νατοϊκά κονδύλια.

γ. Για τα λοιπά διόδια της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και Ιόνιας Οδού, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς Συμβάσεων Παραχώρησης σε ιδιωτικές εταιρείες και διέπονται από συγκεκριμένο πλαίσιο νόμων, θα πρέπει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να εξετάσει, να προβεί σε συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο και να εντάξει σε επικείμενο σχέδιο νόμου προτάσεις προς όφελος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τους αξιότιμους κ.κ. Βουλευτές που κοινοποιείται το παρόν να εξετάσουν με προσοχή το εν λόγω θέμα και να αναλάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των δύο Υπουργείων και επίλυση του προβλήματος.

6. Τέλος η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) στην οποία αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο παρακαλούμε για την άμεση προώθηση του και στα δύο Υπουργεία (Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών) καθώς και την αποστολή αιτήματος συνάντησης με στόχο την διά ζώσης συζήτηση.