kalloni1 1

Δρομολόγηση σημαντικών έργων για την Καλλονή Μεσολογγίου

Έργα τα οποία δίνουν ανάσα στην Περιοχή Καλλονής- Μάνας -Αγ. Δημητρίου- Βίγλας- Σφαγείων.
Στην επιτροπή διαβούλευσης η οποία έγινε πρόσφατα για συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος είδαμε με ικανοποίηση ως κάτοικοι της βορειοδυτικής γειτονιάς της Καλλονής, ότι εντάχθηκαν μελέτες αποχέτευσης για την Καλλονή.

Επιτέλους μετά από παρέλευση 20ετίας βλέπουμε ότι στην νέα Δημοτική Αρχή υπάρχει βούληση για ένταξη μελετών αξιοποιώντας ίδιους πόρους και σε μελέτες Έργων Υποδομής. Η πρώτη μελέτη αποχέτευσης της παλιάς Καλλονής έγινε το 1998 από την εταιρεία «Έψιλον» και ουδέποτε αξιοποιήθηκε. Έτσι ως πολίτες δεν επιλύσαμε κυρίως το πρόβλημα αποχέτευσης των όμβριων, το οποίο είναι το βασικότερο, αλλά και των ακάθαρτων στην παραμελημένη επί σειρά ετών γειτονιά μας.

Επίσης με την ένταξη και της κυκλοφοριακής μελέτης στο Τεχνικό Πρόγραμμα για την πόλη μας (παλιά και νέα) πιστεύουμε ότι η μελέτη θα επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα στις γειτονιές μας όπως:

α) Θεσμοθέτηση και η μονοδρόμηση για τις μικρού πλάτους τοπικές οδούς στην περιοχή Καλλονής και της Μάνας καθώς και στο σύνολο των τοπικών οδών σε όλο το θεσμοθετημένο σχέδιο της επέκτασης.

β) Χάραξη – μελέτη συνεχόμενων τόξων ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων, τα οποία θα οδηγούν τους μαθητές και τους διδάσκοντες στα Σχολεία της επέκτασης καθώς και τους πολίτες της νέας πόλης στην παλιά Ιστορική Πόλη.

γ) Πρόταση ονοματοδοσίας σε όλες τις ανώνυμες οδούς των γειτονιών μας.

δ) Πρόταση σήμανσης τόσο οριζόντια όσο και κάθετη επί των οδών για αποφυγή ατυχημάτων μαθητών των Σχολείων της επέκτασης και των πολιτών δίνοντας προτεραιότητα σε ποδηλάτη και πεζό.

ε) Ενδεικτικό σχεδιασμό των αρτηριών και των συλλεκτήριων οδών κατά μήκος επί της οριζοντιογραφίας της κυκλοφοριακής μελέτης.

Σε συνέχεια αυτών πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να ενταχθούν και πρόσθετες μελέτες Τεχνικών έργων επί της διώρυγας Καλλονής και της διώρυγας πίσω από το γηροκομείο για την σύνδεση της βορειοδυτικής γειτονιά μας με την νοτιοδυτική γειτονιά της καλλονής και την περιοχή Μάνας. (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του κειμένου)

Γενικότερα ζητούμε ως πολίτες οι οποίοι διαβιούμε στην επέκταση, σε κάθε νέα αναμόρφωση του Τεχνικού προγράμματος να προβλέπεται πάντα ένα ποσό για άμεσες διανοίξεις κοινόχρηστων χώρων (20μετρων και 16μετρων αρτηριών, θεσμοθετημένων πεζόδρομων, πλατειών και λοιπών αδιάνοικτων συλλεκτηρίων και τοπικών οδών). Οι παραπάνω αναφερόμενες διανοίξεις θα δώσουν ανάσα στις γειτονιές όλης της επέκτασης. Οι ανοιγμένες αμφίδρομες αρτηρίες θα μας δώσουν την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην παλιά πόλη και στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπο. Η διάνοιξη των πεζόδρομων και των εφαπτόμενων συνεχών πολλαπλών πλατειών σε αυτούς δημιουργούν μια διαδρομή βιώσιμης κινητικότητας (πράσινη διαδρομή), η οποία υφίσταται στο θεσμοθετημένο προ 20ετίας σχέδιο πόλης.

Ενημερωτικά αναφέρω ότι υπάρχουν δυο θεσμοθετημένες αναξιοποίητες έως σήμερα συνεχόμενες πράσινες διαδρομές. Η πρώτη διαδρομή ξεκινά από 6ο Δημοτικό σχολείο και καταλήγει στην ΔΕΗ. Τμήμα του πεζόδρομου της πρώτης διαδρομής χρήζει διάνοιξης και συνδέει τέσσερις διανοιγμένες πλατείες και μια αδιάνοικτη. Η δεύτερη ξεκινά από το νεόδμητο Λύκειο στον Αγ. Δημήτριο και καταλήγει στην ημιδιάνοικτη οδό σχεδίου πόλης η οποία διέρχεται μπροστά από τον κήπο των Ηρώων και φθάνει έως την Δυτική περιμετρική. Αυτός ο ημιδιανοιγμένος θεσμοθετημένος πεζόδρομος συνδέει τέσσερις πλατείες. Αποτελεί την δεύτερη πράσινη διαδρομή.

Αυτοί οι δυο πεζόδρομοι με τις εφαπτόμενες πλατείες αποτελούν δύο νέα κέντρα γειτονιάς για το σχέδιο της επέκτασης. Είναι η «Χαριλάου Τρικούπη» των περιοχών της Καλλονής- Μάνας και του Αγ. Δημητρίου- Βίγλας- Σφαγείων. Αναδεικνύουν μέσω σχεδιασμού με διαφορετικές δράσεις στις συνεχόμενες πλατείες την βιώσιμη κινητικότητα στις περιοχές κατοικίας της νέας πόλης.
Ζητούμε συνεπώς την προσοχή της νέας Δημοτικής Αρχής, ώστε να στηρίξει με συνεχή ένταξη μελετών και έργων την παραμελημένη εδώ και χρόνια περιοχή της επέκτασης πόλης. Ως ενεργοί πολίτες θα είμαστε συνεπίκουροι στο έργο σας.

Σημείωση: Σχεδιασμοί όλων των παραπάνω αναφερόμενων παραδόθηκαν στον Δήμαρχο για αξιοποίησή τους και είναι αναρτημένα στο web https://tsakmakli.wordpress.com

Η υπογράφουσα
Τσακμακλή Σταυρούλα
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Προτεινόμενες μελέτες σε αναμόρφωση του Τεχνικού προγράμματος ή σύνταξη νέου.
• Στατική μελέτη πεζογέφυρας – κεντρικής πλατείας επί της διώρυγας. Απαιτείται ένας πλακοσκεπής οχετός μήκους 50,00μ
• Στατική μελέτη κυκλικής ρυθμιστικής γέφυρας στην δυτική περιμετρική της Καλλονής όπου συμβάλλουν πέντε δρόμοι. Απαιτούνται δυο πλακοσκεπείς οχετοί μήκους 14,00μ και απλή διαμόρφωση δυο ημικυκλίων για μορφοποίηση του κυκλικού κόμβου
• Στατική μελέτη δυο γεφυριών (πλακοσκεπών οχετών) στις διώρυγες πίσω από το γηροκομείο.
Η στατική επίλυση με πλακοσκεπή οχετό υφίσταται μέσω τυποποιημένων πινάκων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
• Μελέτη φωτισμού των θεοσκότεινων γειτονιών μας. Χρήση υπογειοποιημένου δικτύου ΔΕΗ ή τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού με ταυτόχρονη λειτουργία ηλιακής και αιολικής ενέργειας
• Μελέτη επέκτασης της γραμμής ΚΤΕΛ και σύνδεση των γειτονιών μας με τα Σχολεία της επέκτασης, την παλιά Ιστορική πόλη και το Πανεπιστήμιο