dhmagrin

Έγκριση οικονομικού απολογισμού στο Δήμο Αγρινίου

Στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων – δαπανών και οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.

Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Οικονομικών Β. Φωτάκης η οικονομική διαχείριση του Δήμου για το έτος 2018 κινήθηκε μέσα στα πλαίσια του ψηφισθέντος προϋπολογισμού χωρίς να υπάρξουν υπερβάσεις: «Δεδομένου ότι οι οικονομικές δυνατότητες κάθε Δήμου δεν είναι απεριόριστες, στόχος της διοίκησης του Δήμου μας και της Οικονομικής υπηρεσίας είναι εκτός των άλλων η ορθή και συνετή διαχείριση των πόρων ώστε να αντεπεξέρχεται ομαλά στις τρέχουσες υποχρεώσεις τόσο προς τις υπηρεσίες του όσο και προς τους δημότες, αλλά και στις τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις που προκύπτουν όπως πχ είναι η εξόφληση δικαστικών αποζημιώσεων.

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου χρήσεως 2018 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 41.741.662,71 έναντι € 38.886.123,83 της χρήσεως 2017, σημειώθηκε δηλαδή μια αύξηση των εσόδων ποσού 2.855.538.88 €. Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των 41.676.403,69 € έναντι 38.588.114,18 της χρήσης 2017, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση των εξόδων ποσού 3.088.289,51 €.

Τα διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2018 ανέρχονται στο ποσό των 6.500.002,61 € διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι ο Δήμος στη χρήση 2018 δεν έλαβε την επιχορήγηση “Οφειλή Ελληνικού Δημοσίου”, καθώς επίσης και τη σημαντική μείωση των υποχρεώσεων.

O Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού πλέον μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού, προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλέον μεταβατικών λογαριασμών παθητικού:
2012 : 1,50
2013 : 2,40
2014 : 4,45
2015 : 5,19
2016 : 5,93
2017 : 6,03
2018 : 6,33

Αποτυπώνεται κατά αυτό τον τρόπο η οικονομική θέση του Δήμου, μέσα από την σωστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το έτος 2018 σύμφωνα και με την έγκριση του υπογράφοντος ορκωτού λογιστή».


Απραξία παραγωγής έργου, χαμηλή απορροφητικότητα, και μειωμένες επιχορηγήσεις για επενδύσεις από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα χαρακτηρίζουν τον Ισολογισμό -Απολογισμό του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην τοποθέτηση της στο Δημοτικό Συμβούλιο η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ –ΜΠΟΡΕΙΣ» Χριστίνα Σταρακά.

Ο Ισολογισμός που παρουσίασε η δημοτική αρχή, δείχνει μόνο την λογιστική πραγματικότητα και όχι την αναπτυξιακή, τόνισε η Χριστίνα Σταρακά.
«Η δημοτική αρχή, επέλεξε να εξαντλήσει  την συζήτηση, σε λογιστικά δεδομένα. Η επιλογή αυτή, δεν μας προκαλεί εντύπωση. Γιατί  ουσιαστικά «κρύφτηκε» πίσω από αριθμούς, πίνακες και δείκτες, προκειμένου να μην απαντήσει στα ουσιώδη ερωτήματα, όπως :
Ποιο είναι το αναπτυξιακό αποτύπωμα της δημοτικής αρχής ;
Ποιο είναι το σχέδιο της, το όραμα της, για την πόλη και τα χωριά μας μέσα από την υλοποίηση έργων ;
Ποια ήταν τα ποσοστά απορροφητικότητας έργων ;
Ποιο ήταν το ποσό επιχορηγήσεων για επενδύσεις από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα ;
Από τα στοιχεία, είναι ξεκάθαρο ότι σε όλα τα παραπάνω η δημοτική αρχή υστέρησε σημαντικά, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε μια στασιμότητα για το Δήμο, αφού απουσιάζουν τα μεγάλα έργα που θα δώσουν άλλη αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης της η Χριστίνα Σταρακά επισήμανε ότι τα στοιχεία για τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις από  Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα είναι απογοητευτικά, λόγω έλλειψης ικανότητας, διεκδικήσεις, οργάνωσης και προγραμματισμού .

«Πως να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις, όταν δεν υπάρχει οργάνωση και προετοιμασία για ωρίμανση μελετών. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση τείνει να παγιωθεί, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι στο Τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 το ποσό για μελέτες είναι μόλις 60.000 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας την εισήγηση της η Χριστίνα Σταρακά τόνισε  ότι, μέσα από τον Ισολογισμό-Απολογισμό, διαμορφώνεται μια κατάσταση απλής διαχείρισης, χωρίς συνολικό σχεδιασμό για έργα και δράσεις, χωρίς όραμα και ουσία.