road

Άμεση η ανάγκη βελτίωσης του οδικού άξονα Αγρινίου – Καρπενησίου

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή
Θέμα: Άμεση η ανάγκη βελτίωσης του οδικού άξονα Αγρινίου-Καρπενησίου

Κύριε Υπουργέ,

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 8527/7-9-2017 ερώτησή μου είχα θέσει στον τότε αρμόδιο Υπουργό Υποδομών το πρόβλημα των καθυστερήσεων στο έργο “Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου- Καρπενησίου (κατά τμήματα) – τμήμα: Αγρίνιο-Αγ.Βλάσης” που υλοποιείτο στο πλαίσιο του οδικού άξονα που θα συνδέει το Αγρίνιο με το Καρπενήσι. Στο έργο αυτό, περιλαμβανόταν και η κατασκευή παράπλευρων οδών, πέντε γεφυρών, επτά κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών οχετών και λοιπών έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης και πέντε ισόπεδων κόμβων (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Νέα Αβοράνη Αγρινίου, Καμαρούλας, Αγίου Νικολάου και Σχίνου) με τις κάθετες οδούς που συμβάλλουν στους κόμβους. Η συνολική προθεσμία για την κατασκευή του έργου είχε ορισθεί αρχικά σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 25-8-2016 και στη συνέχεια, με την με αρ.πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΧΡ3/6151/25-8-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 30-9-2018.

Με την παραπάνω ερώτησή μου ζήτησα συγκεκριμένη πληροφόρηση για την πορεία του έργου, τη σύνδεσή του με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν ανακύψει κυρίως λόγω της εμπλοκής του έργου με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Αγρινίου και της μη συναίνεσης της πλειονότητας των ιδιοκτητών για την κατάληψη των ακινήτων τους με τη διαδικασία της επίταξης, καθώς και για την χρηματοδότηση του έργου με κοινοτικούς πόρους οι οποίοι κινδύνευαν να χαθούν.

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. Β-2352/30-10-2017 απάντησή του στην παραπάνω ερώτησή μου, το Υπουργείο Υποδομών ανέφερε ότι οι εργασίες του έργου είχαν επανεκκινήσει το β’ τρίμηνο του 2017, μετά από περικοπή -λόγω των παραπάνω προβλημάτων- 1,9 χλμ οδικού τμήματος και ότι είχε προγραμματιστεί ο επανασχεδιασμός και η κατασκευή τμήματος οδού μήκους 2,85 χλμ περίπου με νέα χάραξη, το οποίο θα συνέδεε την Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην περιοχή πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου με την υπό κατασκευή οδό Αγρινίου-Καρπενησίου στην περιοχή του κόμβου ΚΟ2 (Νέα Αβόρανη, Αγρίνιο).

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, το Υπουργείο ανέφερε στην απάντησή του ότι λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν και προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εξέλιξή του και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από το προηγούμενο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας 2007-2013, προβλήματα εξαιτίας των οποίων το έργο απεντάχθηκε, διασφαλίσθηκε η ένταξη της Πράξης στο νέο Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020” συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ με 9 Υποέργα.

Κατέληγε δε το Υπουργείο, ότι με την ολοκλήρωση της Πράξης, θα δινόταν στην κυκλοφορία συνολικό μήκος αναβαθμισμένης οδού του Οδικού Άξονα Αγρινίου-Καρπενησίου, τουλάχιστον 8,4 χλμ, εκ των οποίων μάλιστα τα 5,55 χλμ μέχρι τις αρχές του 2019.

Σήμερα, δύο έτη μετά την ερώτησή μου και τη σχετική απάντηση του Υπουργείου, όχι μόνο το έργο δεν έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, αντίθετα με τις προσδοκίες και τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, αλλά έχει σταματήσει η εκτέλεση κάθε εργασίας. Οι σχετικές προθεσμίες έχουν παρέλθει, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την πορεία του έργου και το μέλλον του διαφαίνεται πλέον αβέβαιο.

Ομοίως καμία ενημέρωση δεν υφίσταται για την τύχη της κατασκευής του υπόλοιπου νέου οδικού άξονα Αγρινίου-Καρπενησίου, πέραν των 8,5 περίπου χιλιομέτρων που αφορούσε το εν λόγω έργο. Σημειώνω ότι το υφιστάμενο οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από μεγάλη επικινδυνότητα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκσυγχρονισθεί ούτε συντηρηθεί όπως θα έπρεπε, μη ανταποκρινόμενο ούτε στο ελάχιστο στις σύγχρονες προδιαγραφές. Η σημασία του ωστόσο είναι μεγάλη, ενώ δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι ήταν ο βασικός άξονας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του μεγάλου έργου του υδροηλεκτρικού φράγματος των Κρεμαστών. Οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας αναμένουν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις για την κατασκευή του οδικού αυτού άξονα ο οποίος φαίνεται ότι έχει παραμείνει στο επίπεδο των αόριστων υποσχέσεων.

Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε :

Γιατί έχουν παύσει οι εργασίες κατασκευής του έργου “Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου- Καρπενησίου (κατά τμήματα) – τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης ΚΕ 2550” και πότε εντέλει αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί στην κυκλοφορία;
Σε ποια φάση βρίσκεται η κατασκευή του τμήματος μήκους 2,85 χλμ η χάραξη του οποίου επελέγη μετά τα προβλήματα που ανέκυψαν στα πρώτο τμήμα του έργου;
Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών πόρων χρηματοδότησης του έργου λόγω της παύσης των εργασιών που έχει συντελεστεί και των προβλημάτων που ανέκυψαν; Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλισθεί η συνέχιση, ολοκλήρωση και χρηματοδότηση του έργου ;
Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την κατασκευή σύγχρονου ολοκληρωμένου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αγρίνιο με το Καρπενήσι;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος