rmegaro

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).
2. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).
3. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).
4. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 81/2019 απόφασής μας περί επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου μητρώου αρρένων (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
5. Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρ. 9 του Ν.2881/2001 σχετικά με ναυάγια κλπ (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
6. Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπών του Π.Δ.31/2018 και του άρθρ. 35 του Γεν. Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
7. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας ακίνητων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου– Αντιδήμαρχος).
8. Σύσταση παγίας προκαταβολής από 1.9.2019, για την κάλυψη έκτακτων δαπανών των Κοινοτήτων (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
9. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου του Δήμου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Πλακόστρωση δρόμων’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).
11. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση οδοποιίας στην περιοχή Μεσόκαμπος Δ.Ε. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).
12. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 186/2019 απόφασής μας περί καθορισμού λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
13. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 13/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002004 (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).
14. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).