papersstudy1

Δωρεά εργασίας προς την νέα δημοτική αρχή του Μεσολογγίου

Ως πολίτης που αγαπώ την πόλης μας από το 2012 που συνταξιοδοτήθηκα, εργάζομαι καθημερινά για αυτήν και δημοσιοποιώ τις θέσεις μου. Τις καταθέτω στο πρωτόκολλο του Δήμου ενημερώνοντας τους αρμόδιους και τις δημοσιεύω στον τοπικό τύπο.
Από το 2015 συστηματικά καταθέτω στο Δήμο μας προτάσεις –λύσεις και αιτήματα για τα οποία έως σήμερα δεν έχω τύχει εποικοδομητικής συζήτησης ή απάντησης.

κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι.

Από την πρώτη ημέρα που αναλάβατε καθήκοντα, ζήτησα από την γραμματεία του Δημάρχου μια συνάντηση, για να κάνω δωρεά στην νέα μας  Δημοτική Αρχή την εργασία μου. Παράλληλα  ζητώ να   μου δοθεί ο ανάλογος  χρόνος, ώστε συνοπτικά  να την αναλύσω.
Αφορά προτάσεις για  την Αρχιτεκτονική των μεταφορών  στην πόλη μας. Αυτή αποτελεί μια τεκμηριωμένη  σχεδιαστική προμελέτη για την παλιά και την νέα πόλη.
Παραδίδω μέρος της εργασίας στα δυο τεύχη . Η υπολειπόμενη είναι ανηρτημένη στο
web: tsakmakli.wordpress.com
.
Εμπεριέχει:

1) Χάρτες
α) Το  εγκεκριμένο σχέδιο  πόλης ολόκληρο με ενωμένη την παλιά και  την νέα πόλη (εγκεκριμένη επέκταση Καλλονής-Μάνας-Αγ.Δημητρίου-Βίγλας- Σφαγείων).
β) Οριζοντιογραφία ολόκληρης της Κοινότητας της Ι.Π Μεσολογγίου (με ενοποιημένη την παλιά πόλη, την νέα πόλη και την  εκτός σχεδίου περιοχή των Ταμπακαριών).

2) Ολοκληρωμένο  σχεδιαστικό χάρτη κυκλοφοριακής μελέτης της  νέας πόλης  με μονόδρομους, αμφίδρομους και πεζόδρομους. Για την εκπόνησή του βασίστηκα στους φόρτους των κυκλοφοριακών δεδομένων, τους οποίους κατέθεσε στην πρόταση μελέτης του ο κος Ματσούκης  Συγκοινωνιολόγος καθηγητής του Σπουδαστηρίου της Τεχνικής των Μεταφορών της Πάτρας.

3) Ολοκληρωμένα σχεδιαστικά τόξα συνεχόμενων ποδηλατόδρομων -πεζόδρομων για την νέα πόλη. Ενώνουν όλα τα Σχολεία της επέκτασης με πλατείες και τους θεσμοθετημένους στο εγκεκριμένο σχέδιο της επέκτασης πεζόδρομους και οδηγούν τους κατοίκους της νάς πόλης στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπο και την παλιά πόλη.

4. Δυο τεύχη με όλες τις εργασίες που έχω εκπονήσει για την Πόλη μας παλιά και νέα.
α) Στο πρώτο  τεύχος υπάρχουν προτάσεις για την ανάπτυξη της πόλης μας και  σχεδιασμοί για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μετώπων της. Επίσης εμπεριέχονται σχεδιασμένοι  και  όλοι οι οδικοί άξονες που εντάχθηκαν στην Ο.Χ.Ε πλην της οδού Κύπρου.
β) Στο δεύτερο τεύχος εμπεριέχεται αίτημα από τον Νοέμβρη του 2017 για αποχαρακτηρισμό του οδικού άξονα Παπαδιαμαντοπούλου -Ναυπάκτου και του οδικού άξονα της Αγ. Αθανασίου. Είναι σχεδιασμένοι όλοι οι δρόμοι της νέας πόλης  για πλάτη από 6,0μ έως 22,00μ ως μονόδρομοι, αμφίδρομοι ή πεζόδρομοι σύμφωνα  με την κυκλοφοριακή μελέτη την οποία εκπόνησα. Επίσης σχεδιάστηκαν και δυο πλατείες στην Καλλονή  μπροστά από το 6ο Δημοτικό Σχολείο.

5. Πρόταση για διαδρομή ΚΤΕΛ -Πανεπιστήμιου η οποία να εμπεριέχει και την νέα πόλη.

6. Πρόταση για διαδρομή  miηi- bus δωρεάν διαδρομών του Δήμου  η  οποία να εμπεριέχει και την νέα πόλη για την μεταφορά των μαθητών στα νέα Σχολεία της νέας πόλης καθώς  όλων των διαβιούντων σε αυτή να τους μεταφέρει στην παλιά πόλη για τις καθημερινές λειτουργίες τους.

7. Μετά την διαβούλευση  η οποία τον Αύγουστο του 2019 έγινε για το ΣΒΑΚ  συνέταξα:
α) Πρόταση κυκλοφοριακής λειτουργίας  για την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας  μέσα στα λειτουργικά όρια της πόλης μας (παλιά-νεα πόλη και περιοχή Ταμπακαριών) σε βάθος σχεδιαστικής 20ετίας.
β) Πρόταση για τροποποίηση της υπάρχουσας από το 2002 κυκλοφοριακής μελέτης.
Στις δυο αυτές προτάσεις μου  σε βάθος 20ετίας σχεδιαστικά για την πόλη μας σημειώνονται οι  προτεινόμενες νέες είσοδοι πόλης, νέες εσωτερικές είσοδοι οικιστικών συνόλων περιοχών για ανάδειξη της ποιοτικής κατοικίας καθώς και θέσεις στάθμευσης περιμετρικά της πόλης.

Τα λειτουργικά όρια της πόλης μας τα μελέτησα ολιστικά επί χάρτου  και σας  παραδίδω την πρότασή μου. Ωφέλιμο είναι να συγκροτηθεί μια επιτροπή από συναδέλφους Μηχανικούς για να εκτιμήσει τον όγκο και το μέγεθος της εργασίας μου. Επίσης ωφέλιμο είναι να σταλεί   και  υπηρεσιακά στην  μελετητική εταιρεία lever.  Επιφυλάσσομαι μελλοντικά, για  τα όσα είναι εμφανή στους σχεδιαστικούς χάρτες  να τα διατυπώσω και σε  ένα τεύχος Τεχνικής έκθεσης, το οποίο θα συνοδεύσει τις σχεδιαστικές μου προτάσεις.

Μεσολόγγι 16-09-2019
Η μελετητής

Σταυρούλα Τσακμακλή
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:
α) Φάκελος με 9 σχέδια
β) δυο τεύχη με εργασίες και σχέδια δρόμων (τα οποία αφού σκαναριστούν ή φωτοτυπηθούν θα μου επιστραφούν για το αρχείο μου)

Κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου:
α) Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου
β) Όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις
γ) Πρόεδρο Κοινότητας (για προώθηση της μελέτης προς όφελος της πόλης)
δ) Συμβούλιο Κοινότητας (για προώθηση της μελέτης προς όφελος της πόλης)
ε) Επιτροπή Ποιότητας ζωής (για να τεθεί τμηματικά η τεκμηριωμένη προμελέτη μου για συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο, εφόσον χρεωθεί σε αρμόδιο Μηχανικό για προώθησή της)
στ) Επιτροπή διαβούλευσης (για να τεθεί ολιστικά ή τμηματικά η τεκμηριωμένη προμελέτη μου για ανοιχτή διαβούλευση)
ζ) Μελετητική εταιρεία lever .
η) Τοπικό τύπο