naypaktos2

Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Ναυπακτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 972 /2019
Θέμα: Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Αποφασίζει

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπακτίας, με θητεία από 01.09.2019 μέχρι 30.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Κοτρωνιά Θωμά και του μεταβιβάζει:
Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

2. Τον κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη και του μεταβιβάζει:
Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.

3. Τον κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη και του μεταβιβάζει:
Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών β) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και γ) του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.
Β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική ενότητα Αποδοτίας και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.
ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

4. Τον κ. Τραχύλη Σπυρίδωνα, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
– Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» και του μεταβιβάζει:
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική ενότητα Χάλκειας και συγκεκριμένα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.
ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

5. Τον κ. Τσουκαλά Κωνσταντίνο, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» και του μεταβιβάζει:
Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων.

6. Τον κ. Χοχτούλα Ζαχαρία και του μεταβιβάζει:
Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος
Γκίζας Βασίλειος