vonitsa1

Ορισμός αντιδημάρχων στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας:
– Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 31-08-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Δημήτριο Βίτσα του Παναγιώτη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου:
• Την λειτουργία και τον συντονισμό: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.
• Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
• Η ευθύνη προστασίας του συνόλου της δημοτικής περιουσίας.
• Η ευθύνη υπογραφής όλων των σχετικών παραστατικών των χρηματικών ενταλμάτων και πιο συγκεκριμένα: Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών, κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων, καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας.
• Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
• Η ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, διατάξεων και κανονισμών σχετικά με την έκδοση ή ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήσης μουσικών οργάνων, λούνα πάρκ, τσίρκο και παρεμφερών εκδηλώσεων.
• Η ευθύνη επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
• Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη.
• Την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
• Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Τον κ. Νικόλαο Πάντα του Ιωάννη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην για όλες τις Δημοτικές Ενότητες :
• Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
• Την λειτουργία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.
• Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού
• Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού.
• Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.
• Τον έλεγχο λειτουργίας Τ.Ο.Ε.Β.
• Η ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
• Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.
• Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
• Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας του δημοσίου ηλεκτροφωτισμού.
• Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.
• Η ευθύνη συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παζαριών, κλπ, για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου.
• Την ευθύνη σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Καθαριότητα και Πρασίνου.
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
• Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

3. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσακάλη του Νικολάου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:
• Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της αποθήκης υλικών.
• Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
• Η ευθύνη θεμάτων σχολικής στέγης, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
• Η ευθύνη εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Η ευθύνη τουριστικής προβολής του Δήμου.
• Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΥ, Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Παλαίρου.
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
• Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Την κα Αθηνά Βέμη-Καρέλου του Νικολάου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:
• Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών
• Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
• Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

5. Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται πέρα των ανωτέρω και η εξουσιοδότηση για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητάς τους.

6. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

8. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Βίτσας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Βίτσα τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πάντας και αντίστροφα.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Τσακάλη τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Νικόλαος Πάντας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κας Αθηνάς Βέμη-Καρέλου τα καθήκοντά της ασκεί ο κ. Κων/νος Τσακάλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ