kalloni1 1

Πρόταση διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Καλλονή Μεσολογγίου

Δημοσιοποίηση αιτήματος πολίτη προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για απελευθέρωση και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία Κ.Χ 29) μπροστά από το 6ο Δημοτικό Σχολείο της Καλλονής.

6odhmmesol

Α) Οφείλω να ευχαριστήσω την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Μεσολογγίου καθώς και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που επιλήφθηκαν στην επίλυση του επαναλαμβανόμενου από το 2014 αιτήματός μου για αξιοποίηση της πλατείας (Κ.Χ 29) και απελευθέρωσαν αρχικά αυτό τον κοινόχρηστο χώρο από τα μπάζα και την πυκνή βλάστηση.
Με την αρχή της νέας Σχολικής χρονιάς ο χώρος μπροστά από το Σχολείο είναι επιτέλους καθαρισμένος και έτοιμος για διαμόρφωση.
Στην οικονομική Υπηρεσία που αποστέλλεται η παρούσα αίτηση αιτούμαι την διερεύνηση για τυχόν εκκρεμούσα οικονομική υποχρέωση για τον χώρο της πλατείας απέναντι στην κα Αλεξανδροπούλου και άμεση τακτοποίηση αυτής εφόσον υφίσταται .

Ως Πολιτικός Μηχανικός έχω σχεδιάσει την πλατεία καθώς και τον οκτάμετρο πεζόδρομο δυτικά αυτής και τα έχω καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία αλλά και στην Σχολική Κοινότητα. Η απελευθέρωση από οικονομικές εκκρεμότητας του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας και η άμεση διαμόρφωσή της θα δώσει την δυνατότητα για χρήση με δράσεις στο πυκνό οικιστικό σύνολο της Καλλονής, το οποίο στερείται παντελώς πλατειών και θα προωθήσει την κυκλοφορία και την βαδισιμότητα στην περιοχή.

Στην Τεχνική Υπηρεσία που έχει το αίτημά μου για διαμόρφωση της πλατείας καθώς και όλη την σχετική αλληλογραφία πέντε χρόνων αιτούμαι:

Α)Την συνεργασία της με την οικονομική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Δόμησης για ολοκλήρωση τυχών οικονομικών ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων ώστε να μου απαντηθεί το ερώτημα, αν ολόκληρη η πλατεία ή μέρος της είναι ελεύθερο για διαμόρφωση. Β) για προώθηση και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα που θα συνταχθεί τον Οκτώβριο την διαμόρφωση της πλατείας για το ήμισυ ή για το όλον αυτής λαμβάνοντας υπόψη και την πρόταση σχεδιασμού μου.

Β) Επανερχόμενη στο καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Σχολείο αιτούμαι: Την συνέχιση του καθαρισμού με ενέργειες από όλες τις αρμόδιες και συναρμόδιες Υπηρεσίες μέχρι αυτός να περαιωθεί πλήρως για να καθαρίσει η περιοχή από την πυκνή βλάστηση .
Με την δυνατότητα της μέριμνας που δίνει ο Νόμος 3852, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, οι ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε απόσταση 100μ από τα όρια του σχεδίου πόλης και του σχεδίου οικισμού έχουν υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο.
Σημειώνω εδώ, ότι χρήζει καθαρισμού ο δρόμος που οδηγεί στο Δημ. Σχολείο από την Αγ. Αθανασίου. Έχει βλάστηση εκατέρωθεν αυτού. Επίσης οι ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται εντός οικισμού και περιβάλλουν το Δημ. Σχολείο έχουν πυκνή βλάστηση τόσο στα όρια των οικοπέδων τους όσο και μέσα σε αυτά. Η βλάστηση αποτελείται από καλάμια, βάτα, χόρτα και πυκνές- πολύ ψηλές παραφυάδες ελαιόδεντρων.
Οι κίνδυνοι από την πυκνή βλάστηση για πυρκαγιά για την Σχολική κοινότητα και την περιοχή που κατοικούμε είναι πολλοί. Επίσης στην πυκνή βλάστηση φωλιάζουν φίδια και τρωκτικά. Θα πρέπει να διερευνηθεί ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και να τους αποσταλούν ειδοποιήσεις για καθαρισμό.

Γ) Προς την υπηρεσία καθαριότητος που κοινοποιείται η παρούσα αιτούμαι:
α) Το συχνότατο πλύσιμο των κάδων που βρίσκονται σε παρόδιο του Σχολείου δρόμο και την απολύμανση του χώρου. Επίσης την καθημερινή αποκομιδή των σκουπιδιών τις πολύ πρωινές ή απογευματινές ώρες λόγω του Σχολείου. Η αμέλεια καθαριότητας των κάδων και του χώρου ελλοχεύουν κινδύνους θανατηφόρων ασθενειών στην Σχολική κοινότητα και την γύρω περιοχή κατοικίας με μετάδοση που γίνεται μέσω των κουνουπιών.
β) Την προώθηση δημιουργίας πράσινης θέσης με τοποθέτηση μεγάλου μεταλλικού κάδου για την αποκομιδή των κλαδιών από κλαδέματα και του κουρέματος χλοοτάπητα των προκηπίων της περιοχής, ο όγκος των οποίων είναι μεγάλος στην περιοχή .

Η Σχολική χρονιά αρχίζει σε λίγο και η βιώσιμη κινητικότητα στην περιοχή μας λόγω της Σχολικής Κοινότητας είναι μεγάλη. Απαιτείται από όλους τους πολίτες, τους δημόσιους λειτουργούς και τους αιρετούς η απαραίτητη ευαισθητοποίηση για καθαρισμό, εφαρμογή της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλης στην περιοχή κατοικίας μας και την καλαίσθητη διαμόρφωση της περιοχής γύρω από την Σχολική Μονάδα του οικιστικού μας συνόλου και της γειτονιάς μας.

Σταυρούλα Τσακμακλή
Πολιτικός Μηχανικός

e-mail : tsakmaklistavroula@yahoo.gr
Web:https://tsakmakli.wordpress.com