citizens1

Ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση

Αγαπητοί συνδημότες,

Οι αλλαγές στον Νόμο περί αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης Ι», που ψήφισε η Ν.Δ., στις 9-8-2019, δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην αυτοδιοίκηση. Δημιουργούν επίσης εύλογα, ερωτηματικά και σκέψεις, που θα θέλαμε να μοιρασθούμε μαζί σας.
Οι αλλαγές που επήλθαν, θεωρούμε ότι είναι βαθιά αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές και δεν ευνοούν με κανένα τρόπο την συνεργασία μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Καταργούν την απλή αναλογική, αλλοιώνουν την βούληση των δημοτών όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές της 26ης Μαΐου, και δίνουν στον Δήμαρχο υπερεξουσίες απόλυτου Μονάρχη.

Θα θέλαμε να σταθούμε σε ορισμένες από αυτές, που θεωρούμε κομβικής σημασίας:

1. Προβλέπεται ότι «Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος».
Στην ουσία λοιπόν ακυρώνεται οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, γιατί προφανώς κατά την νεοφιλελεύθερη λογική, οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι ανίκανοι να συνεργασθούν, γίνονται όμως αυτομάτως ικανοί, αν διαλύσουν τις παρατάξεις τους και προσχωρήσουν στην παράταξη του Δημάρχου!

2. Αν μια παράταξη θέλει να καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο τις δικές της προτάσεις, οι οποίες προφανώς θα είναι διαφορετικές από αυτές της παράταξης του Δημάρχου, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου. «Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή».
Δηλαδή κάθε πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση των υπηρεσιών του Δήμου. Τελείως συμπτωματικά λοιπόν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης θα απορρίπτονται ως μη βιώσιμες, ως μη υλοποιήσιμες και ως ανεπαρκώς αιτιολογημένες. Δημιουργείται δηλ. ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός που μοναδικό σκοπό έχει την μη υποβολή προτάσεων από την αντιπολίτευση. Μόνο η παράταξη του Δημάρχου επί της ουσίας θα έχει αυτό το δικαίωμα.

3. « Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Αλλά η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου».
Άρα αντιδήμαρχος που έχει διαφορετική άποψη η φέρνει αντιρρήσεις στον Δήμαρχο, εντός 6μήνου αποβάλλεται. Η απολυταρχία του Δημάρχου και η αναποτελεσματικότητα της διοίκησης σε όλο τους το μεγαλείο.

4. Μια από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές που επέφερε ο «Κλεισθένης Ι», αναβαθμίζοντας των ρόλο των Τοπικών Κοινοτήτων, ακυρώνεται. Οι 6.500 τοπικές κοινότητες στις οποίες κατοικεί ο μισός Ελληνικός πληθυσμός υποβαθμίζονται. Δεν έχουν φωνή, δεν συμμετέχουν στην ΚΕΔΕ και σαν να μην φτάνουν αυτά, καταργούμε και το αποτέλεσμα μιας από τις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019. Η πολυπόθητη αποκέντρωση της διοίκησης, των πόρων, των έργων και των αρμοδιοτήτων, τορπιλίζεται. Μέσα από τις Τοπικές Κοινότητες, κεντρίζεται το ενδιαφέρον των νέων για να ασχοληθούν με τα τοπικά προβλήματα και δημιουργείται ένα νέο φυτώριο αξιόλογων ανθρώπων που θα στελεχώσει την αυριανή αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά όμως, προφανώς είναι εκτός της νεοφιλελεύθερης λογικής της Ν.Δ. και της προξενούν απέχθεια και αλλεργία.

Η λογική των προηγούμενων του, «Κλεισθένη Ι» νόμων, που έδιναν την απόλυτη πλειοψηφία στους εκάστοτε δημάρχους, ήταν η πηγή της υπανάπτυξης των Δήμων, της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και της έλλειψης αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ο νόμος «Κλεισθένης Ι» επέφερε ριζοσπαστικές αλλαγές, επιβάλλοντας την απλή αναλογική, τις συνεργασίες μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, ένα νέο μοντέλο αποκεντρωμένης διοικητικής λειτουργίας κοντά στον δημότη και αναδείκνυε τις τοπικές κοινότητες σαν βασικά κύτταρα της αυτοδιοίκησης.
Ο νέος νόμος επαναφέρει από το παράθυρο τις παθογένειες του παρελθόντος, δημιουργώντας μια υδροκέφαλη, υπερσυγκεντρωτική διοίκηση, με έναν δήμαρχο σε ρόλο μονάρχη που συγκεντρώνει στα χέρια του όλες τις εξουσίες, θέτοντας την δημοκρατία στο απόσπασμα.
Η κυβέρνηση είχε κάθε δικαίωμα να αλλάξει τον νόμο, αλλά ο νέος νόμος θα έπρεπε να έχει ισχύ, από τις επόμενες εκλογές.
Είναι βαθειά αντιδημοκρατικό, αλλά και αντισυνταγματικό, να συμμετέχεις στην εκλογική διαδικασία με έναν νόμο και να καλείσαι να διοικήσεις αμέσως μετά την εκλογή σου, με έναν άλλο νόμο, που αναιρεί τον προηγούμενο, με τον οποίο έχεις εκλεγεί!

Η παράταξή μας είχε και έχει ως διακηρυγμένη αρχή, την συνεργασία για το καλό του Δήμου. Η όποια συνεργασία προκύψει, θα διέπεται από τον λόγο και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και όχι από τις επιταγές του νέου νόμου, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να καταργήσουμε στην πράξη.
Πρόθεσή μας είναι να ασκήσουμε επικοδομητική αντιπολίτευση, να συνεργασθούμε με την νέα δημοτική αρχή και να βοηθήσουμε κάθε προσπάθειά της, που θα έχει ως στόχο :

• Την βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη.
• Και την εκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας του Δήμου.
• Με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα παραπάνω, διέπονται από διαφάνεια, αξιοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Θα είμαστε όμως αμείλικτοι και θα έχουμε μηδενική ανοχή, σε κάθε προσπάθεια διαφθοράς, απ΄ οπουδήποτε και αν προέρχεται.
Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους δημότες, είτε μας ψήφισαν είτε όχι, ότι θα είμαστε σε όλη την διάρκεια της τετραετούς θητείας μας δίπλα τους, σε κάθε πόλη, γειτονία και κοινότητα. Θα συνεργασθούμε με τις τοπικές κοινότητες και θα έχουμε διαρκή και ανοιχτό διάλογο για τα προβλήματα που τους απασχολούν και την εξεύρεση λύσεων.

Τέλος, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της νέας δημοτικής αρχής.

 

Δημοτική παράταξη Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ‘Συμμαχία για το μέλλον’