5-1

Ημερίδες eTwinning και Scientix σε σχολεία

Πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιουνίου, δύο ημερίδες eTwinning και Scientix σε σχολεία στο Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου και στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου παρουσιάστηκαν οι ημερίδες eTwinning (http://www.etwinning.gr/) με τίτλο: «Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού Συνεργατικού eTwinning έργου» και επίσης έγινε παρουσίαση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πύλης του Scientix (http://www.scientix.eu/).

Στην ημερίδα eTwinning δόθηκε έμφαση στα κριτήρια που αφορούν στην απόκτηση της ετικέτας ποιότητας και ακολούθησε σχετική συζήτηση. Στην ενότητα του Scientix παρουσιάστηκαν οι θεματικές ενότητες που αφορούσαν στα Έργα (Projects) και στους Πόρους (Resources). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αρκετά πλούσιο υλικό που υπάρχει σε διδακτικές παρεμβάσεις στις φυσικές επιστήμες, καθώς και στα διαθέσιμα σχέδια διδασκαλίας που είναι προς ελεύθερη διάθεση για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αντλήσουν έμπνευση και να βελτιώσουν το διδακτικό τους έργο.

Ο πρεσβευτής του eTwinning και του Scientix κ. Γιωτόπουλος Γιώργος ανέλυσε διεξοδικά τα πιο πάνω θέματα, ενώ συζητήθηκαν και προτάσεις βελτίωσης με τη χρήση των πιο πάνω εκπαιδευτικών εργαλείων.

Ευχαριστίες αποδίδονται στους διευθυντές, κ. Ρήγα Κωνσταντίνο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου και στον κ. Ιωάννου Χρήστο, του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου για την αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια τους για την επιτυχή ολοκλήρωση των ημερίδων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018 – 2019.