bravo1

Συμμετοχή σχολείων στον διαγωνισμό Bravo schools

Δύο σχολεία της περιοχής μας (Λύκειο Ευηνοχωρίου, Γυμνάσιο Αιτωλικού) συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Bravoschools και χρειάζονται την υποστήριξή μας.

 

Γυμνάσιο Αιτωλικού

“Υιοθετώντας τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πλευρώνας. Από την “Ελένη του Ευριπίδη στο βασιλιά Ανήλιαγο”

Το πρόγραμμα είχει διετή διάρκεια. Πρόκειται για σύμπραξη δύο προγραμμάτων που έγιναν σε συνεχόμενες σχολικές χρονιές, το ένα ως συνέχεια του άλλου δίνοντας στους μαθητές αντίστοιχα ερεθίσματα και νέες προεκτάσεις. Συνδέθηκαν με το μάθημα της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της μουσικής και των Καλλιτεχνικών. Συνοδοιπόροι μας το δεύτερο χρόνο ήταν ο φορέας Messologhi by locals που έχει σκοπό να ενεργοποιήσει τους πολίτες. Η συμμετοχή της δράσης μας στο πρόγραμμα Messologhi by locals στοχεύει στην ενδυνάμωση αντίστοιχων συνεργασιών και στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη Χαρτογράφηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Μεσολογγίου. Η δική μας συμβολή εστιάζει στην γνωριμία με τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πλευρώνας. Τα παιδιά μας γίνανε ξεναγοί του αρχαιολογικού χώρου κι εμείς τους μυήσαμς στη δραματουργία, στο αρχαίο θέατρο και στη δραματοποίηση γενικότερα.

Οι συναντήσεις ήταν εβδομαδιαίες και δίωρες κυρίως στο χώρο του σχολείου. Η παρουσίαση των δράσεων έλαβε χώρα στο φυσικό χώρο τις Αρχαίας Πλευρώνας το Μαιο του 2018 και του 2019.


Λύκειο Ευηνοχωρίου

«Οι μαθητές του Λυκείου Ευηνοχωρίου ξεναγοί στο αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας» τμήμα της πρωτοβουλίας «Messolonghi By Locals» που αποτελεί μέρος του προγράμματος START – Create Cultural Change, ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Robert Bosch (Robert Bosch Stiftung

Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία «Messolonghi by locals» ως συνεργαζόμενο σχολείο μαζί με άλλα δύο σχολεία (Γυμνάσιο Αιτωλικού και 3ο Δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου), το τμήμα «Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος καθώς και ιδιώτες-εθελοντές πολίτες.

Διαλέξαμε να αναδείξουμε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Καλυδώνας που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το σχολείο μας, και να συμβάλουμε στην καταγραφή των αρχαιολογικών τόπων και μνημείων της περιοχής του Μεσολογγίου.

Τα άλλα δύο συνεργαζόμενα σχολεία ασχολήθηκαν με τον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας (Γυμνάσιο Αιτωλικού) και Οινιαδών (3ο Δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου), το τμήμα «Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου με τις Ρωμαϊκές θέρμες της περιοχής του Αγίου Θωμά Μεσολογγίου και το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας, και τέλος η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος καθώς και ιδιώτες-εθελοντές με τα υπόλοιπα βυζαντινά μνημεία της περιοχής.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ιστορία του τόπου τους, με τη φύση καθώς και με φορείς και συλλόγους της περιοχής με τους οποίους συνεργάστηκαν για την άντληση πληροφοριών και βιβλιογραφίας. Ο σχεδιασμός των δράσεων έγινε συμμετοχικά με συζήτηση για τους στόχους και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τρόπο βιωματικό. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με συνεργασία της πρωτοβουλίας «Messolonghi by locals» και των υπολοίπων εμπλεκόμενων σχολείων, ιδιωτών και φορέων με το σχολείο μας.

Έγιναν επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο, βιντεοσκόπηση και λήψη φωτογραφιών των μνημείων, αναζήτηση πληροφοριών μέσα από βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα και μελέτες, ανακοινώσεις συνεδρίων. Σημαντική υπήρξε η βοήθεια τόσο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος όσο και των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων του Ευηνοχωρίου στη συλλογή, αξιολόγηση και τελικά αξιοποίηση όλων αυτών των πληροφοριών.

Έτσι, με τον τρόπο αυτό συμβάλαμε στη δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη που αποτυπώνει το Μεσολόγγι μέσα από θεματικές διαδρομές: μια από αυτές που αφορά τα αρχαιολογικά μνημεία είναι το «λιθαράκι» του Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου.

————

Υποστηρίξτε την προσπάθεια των 2 σχολείων ψηφίζοντας εδώ

Γυμνάσιο Αιτωλικού: https://bit.ly/2I1RP2n

Λύκειο Ευηνοχωρίου: https://bit.ly/2Qsle9C