fields1

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει για την κτηματογράφηση

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων του Νομού βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό έχουν
ενημερωθεί για την αναγκαιότητα υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα σημεία και τους τρόπους εξυπηρέτησης. Αρωγός σε όλη
αυτή την καμπάνια ενημέρωσης υπήρξε από πρώτη στιγμή το τμήμα μας με
την διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων για την ενημέρωση μηχανικών και
πολιτών. Σε συνέχεια των παραπάνω θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι:

– Η ουσία της κτηματογράφησης έγκειται στον ορθό γεωγραφικό
προσδιορισμό των γεωτεμαχίων (οικόπεδα, αγροτεμάχια) και την
καταγραφή των δικαιωμάτων επί αυτών (πλήρη κυριότητα, επικαρπία,
ψιλή κυριότητα ποσοστό κτλ).

– Ο μόνος άρτιος και τεκμηριωμένος τρόπος να συμβεί αυτό είναι η επί
τόπου αποτύπωση και σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού
διαγράμματος σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 από διπλωματούχο τοπογράφο
μηχανικό ή διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

– Οι διάφορες προσπάθειες καθορισμού των κορυφών ενός γεωτεμαχίου
από την θέαση των ορθροφωτοχαρτών της Ε.Κ.Χ.Α. έχουν στην καλύτερη
των περιπτώσεων απόκλιση σε κάθε σημείο ±1.00m (προφανώς
μεγαλύτερο από τις ανοχές που θέτει η Κτηματολόγιο).

– Η απουσία του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος θα οδηγήσει μετά
βεβαιότητας τους ιδιοκτήτες σε υποβολή Αίτησης Διόρθωσης
Γεωμετρικών Στοιχείων των Κτηματολογικών Εγγραφών στην πρώτη
μελλοντική συμβολαιογραφική πράξη επί του κτηματογραφημένου
γεωτεμαχίου, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της αξίας αυτού.

– Η διαδικασία Διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων είναι μια σύνθετη
εργασία και απαιτεί εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα
γεωμετρικών μεταβολών και τεχνική έκθεση από τις προαναφερθείσες
ειδικότητες μηχανικών ενώ συχνά απαιτείται και η συμβολή δικηγόρου, με
το συνολικό κόστος της διαδικασίας να είναι εμφανώς μεγαλύτερο
από την αμοιβή εκπόνησης του εξαρτημένου τοπογραφικού
διαγράμματος εξαρχής.

Δυστυχώς παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τόσο της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας όσο και των διπλωματούχων μελών κατά την άσκηση του
επαγγέλματος παρατηρούμε και ενημερωνόμαστε από τους πολίτες και από
τα διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, εφημερίδες κτλ) για
διάφορα λυπηρά φαινόμενα. Άνθρωποι, σύλλογοι, εταιρείες και ενώσεις
που δεν έχουν αποτυπώσει ποτέ ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο
ιδιοκτησίας εμφανίζονται ως ειδικοί στην κτηματογράφηση ακινήτων
διαφημίζοντας ταυτόχρονα την πολύχρονη τεχνογνωσία τους. Στην
προσπάθεια τους για την εξασφάλιση γρήγορου κέρδους αποκρύπτουν τα
όσα αναφέραμε παραπάνω (είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω ημιμάθειας, είτε
λόγω ιδιοτέλειας) και ωθούν τους πολίτες σε υποβολή ανακριβών δηλώσεων.
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τεχνικού και
επιστημονικού σύμβουλου της πολιτείας, θα θέλαμε να επιστήσουμε την
προσοχή στους συμπολίτες μας στον ποιόν και πως εμπιστεύονται για την
ορθή κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας τους και να τους
παροτρύνουμε να αντιμετωπίσουν την διαδικασία με νηφαλιότητα και
σοβαρότητα αποφεύγοντας επιλογές που θα τους οδηγήσουν σε
μελλοντικές δυσχέρειες.
Θεωρούμε ότι η κοινωνία μας είναι ώριμη να συνειδητοποιήσει πως όπως
όταν θέλουμε να διεκπεραιώσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις
απευθυνόμαστε σε πτυχιούχο φοροτεχνικό, όταν αντιμετωπίζουμε ζητήματα
νομικής φύσης σε πτυχιούχο νομικό, όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με τις
καλλιέργειες σε γεωπόνο έτσι και όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με την
ακίνητη περιουσία μας απευθυνόμαστε στον μηχανικό κατάλληλης
ειδικότητας.
Κλείνοντας οφείλουμε να καταδικάσουμε τα διάφορα επικοινωνιακά-
λαϊκίστικα διαγγέλματα (ακόμα εντονότερα όταν ακούγονται από
«θεσμικά πρόσωπα») που παρουσιάζουν την καταχώριση των
δικαιωμάτων ως μια απλοϊκή διαδικασία που εύκολα οποιοσδήποτε
πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει ακόμα και από το κινητό του
τηλέφωνο.

TEE Αιτωλοακαρνανίας