students

Δίχως χρηματοδότηση λειτουργεί το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου

Ερώτηση στην Βουλή:

Ερώτηση για τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργος Βαρεμένος προς τον Υπουργό Παιδείας. Οι βουλευτές επισημαίνουν την ανάγκη, της απαιτουμένης χρηματοδότησης και του σχετικού χρονοδιαγράμματός της, ώστε το νέο εξάμηνο του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα, αλλά και για να μην ξαναβρεθεί, σε ανάλογη οικονομική κατάσταση.

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Από την επιστολή του διευθυντή του, καθώς και από στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της διασημότητας, πληροφορούμαστε ότι στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, ακόμη και σε αναλώσιμα υλικά. Οι συνέπειες από την ελλιπή χρηματοδότηση, όπως η μη πραγματοποίηση αρκετών εργαστηριών, δυσχεραίνουν το έργο και τη λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ., ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος των απαραίτητων υλικών το έχουν επωμιστεί οι ίδιοι οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές.

Τα τελευταία 2 χρόνια στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου λειτουργούν 11 ειδικότητες και καταρτίζονται σ’ αυτές καθημερινά 160 εκπαιδευόμενοι. Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώθηκε με πολλές δυσκολίες, ενώ από τον Σεπτέμβριο 2018 δεν έχει δοθεί καμία έγκριση χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οικονομικό διαχειριστή των Δ.Ι.Ε.Κ. της χώρας.

Ωστόσο, ακόμη και με ελλιπή χρηματοδότηση, το προσωπικό επιμένει στην προσπάθειά του και παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση, ώστε να συνεχίσει το Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου να είναι ελκυστικό, προσφέροντας δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση στους σπουδαστές του. Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά στις καθημερινές του ανάγκες, έχει προχωρήσει σε αιτήματα χορηγιών προς τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά, δυστυχώς, η ανταπόκριση υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένη. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα μαθήματα, και ιδιαίτερα οι εργαστηριακές ασκήσεις που απαιτούν αναλώσιμα υλικά, να εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μόνο χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό του Δ.Ι.Ε.Κ.

Επειδή το Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου καταβάλλει καθημερινά τεράστιες προσπάθειες, ώστε να διατηρήσει την ανοδική του πορεία,

Επειδή, παρά τη δύσκολη οικονομική του κατάσταση, η Διοίκηση του Δ.Ι.Ε.Κ. συνεχίζει την προσπάθεια για ανάπτυξη και εξωστρέφεια στην τοπική κοινωνία,

Επειδή το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν έχει μέχρι σήμερα αποπληρώσει οφειλές από το ποσοστό συμμετοχής του Δ.Ι.Ε.Κ. στα λειτουργικά έξοδα των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. Μεσολογγίου, με τα οποία συστεγάζεται, γεγονός που κάνει προβληματική ακόμη και τη στέγασή του στο σχολικό συγκρότημα,

Επειδή, παρά την έγκαιρη ενημέρωση που έχει υπάρξει προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την οικονομική κατάσταση του Δ.Ι.Ε.Κ., το πρόβλημα της ελλιπούς χρηματοδότησής του δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί,

Επειδή τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου άρχισαν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2019 και η έλλειψη αναλώσιμων υλικών καθιστά την περάτωση των εργαστηρίων έως και ανέφικτη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεται να κάνει ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης των προγραμμάτων σπουδών του Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου για την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ώστε να μην ξαναβρεθεί το Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου σε ανάλογη οικονομική κατάσταση;

3. Έχει λάβει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου αναλυτικό πίνακα της χρηματοδότησής του από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το έτος 2018-2019;

4. Υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία της χρηματοδότησης του Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου με άλλα Δ.Ι.Ε.Κ. για το έτος 2018-2019;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος


Ενημέρωση από το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου για την οικονομική δυσπραγία:

Τα τελευταία 2 χρόνια οι προσπάθειες ανάπτυξης του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, έχουν οδηγήσει να λειτουργούν 11 ειδικότητες και να καταρτίζονται σ’ αυτές καθημερινά 160 εκπαιδευόμενοι.
Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώθηκε με πολλές δυσκολίες, ενώ από το Σεπτέμβριο 2018 δεν έχει δοθεί καμιά έγκριση χρηματοδότησης στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον οικονομικό διαχειριστή των ΔΙΕΚ της χώρας.
Δυστυχώς, όπως φαίνεται μέχρι σήμερα, έχει αφεθεί στην τύχη του.
Ωστόσο, ακόμη και με ανύπαρκτη χρηματοδότηση, επιμένουμε στην προσπάθειά μας να παρέχουμε υψηλού́ επιπέδου κατάρτιση, σε όλους αυτούς που μας εμπιστεύθηκαν και συνεχίζουν να παρακολουθούν με τεράστιο ενδιαφέρον την ειδικότητά τους. Εξακολουθούμε να δουλεύουμε με επιμονή και υπομονή, ώστε να συνεχίσει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου να είναι “ελκυστικό”, προσφέροντας δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση στους σπουδαστές του.
Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε οικονομικά στις καθημερινές ανάγκες, ήδη έχουμε στείλει δεκάδες αιτήματα σε επιχειρήσεις, παρακαλώντας για την ελάχιστη χορηγία τους. Δυστυχώς, μόνο μια επιχείρηση έχει ανταποκριθεί, γεγονός αναμενόμενο αν λάβει κανείς υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία της χώρας. Βέβαια είναι λογικό και δε μπορεί να περιμένει κανείς, να αναλάβει τις υποχρεώσεις της Πολιτείας για παροχή δωρεάν κατάρτισης, ο ιδιωτικός τομέας με χορηγίες!
Αποτέλεσμα είναι τα μαθήματα και ιδιαίτερα οι εργαστηριακές ασκήσεις, που απαιτούν αναλώσιμα υλικά, να εξακολουθούν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό́ του ΔΙΕΚ. Το κόστος των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών μέχρι σήμερα έχουν επωμιστεί εκπαιδευτές αλλά και σπουδαστές!
Ξεχειλίζει πλέον η δυσαρέσκεια από όλους (διοίκηση, εκπαιδευτές και σπουδαστές) στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, ιδιαίτερα βλέποντας τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της Κεντρικής Διοίκησης αλλά και την αδυναμία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Όμως, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, η Διοίκηση συνεχίζει την προσπάθεια για ανάπτυξη και εξωστρέφεια στην τοπική κοινωνία. Διοργανώνει δράσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις, δημιουργεί συνεργασίες με τοπικούς φορείς, υποβάλλει κάθε χρόνο πρόταση για υλοποίηση προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ για τους σπουδαστές, κ.ά. Καταβάλλει καθημερινά τεράστιες προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί η αναπτυξιακή του πορεία.
Όλα αυτά, αλλά ακόμη και τα καθημερινά εξαιρετικά απαραίτητα “μικροέξοδα” (πχ υλικά καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής) πραγματοποιούνται με “χορηγία” της Διοίκησης.
Παράλληλα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν έχει αποπληρώσει μέχρι σήμερα οφειλές, από το ποσοστό συμμετοχής του ΔΙΕΚ στα λειτουργικά έξοδα των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. Μεσολογγίου (με τα οποία συστεγάζεται). Γεγονός που αρχίζει να κάνει προβληματική ακόμη και τη στέγαση του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου στο σχολικό συγκρότημα!
Αν και οι Διευθυντές όλων των ΔΙΕΚ, ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα του Υπουργείου, εντελώς αμισθί, προς όφελος των καταρτιζόμενων και στήριξη του θεσμού, συνέταξαν και επικαιροποίησαν μαζί με τους εκπαιδευτές τους Οδηγούς Σπουδών για την κατάρτιση, αλλά́ και τις Τράπεζες θεμάτων για την Πιστοποίηση. Όμως δε μπορούν, σε μια δημόσια και δωρεάν κατάρτιση, να είναι αναγκασμένοι σήμερα, να ζητούν από τους καταρτιζόμενους, για μια ακόμη φορά να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη!
Παρά την πλήρη ενημέρωση που έχει δοθεί για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου σε όλους τους υπευθύνους αλλά και στον ίδιο το Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς και αναπληρωτή Δια Βίου Μάθησης Παυσανία Παπαγεωργίου, μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2019Α.
Άραγε διερωτάται κανείς από την ηγεσία του Υπουργείου και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πως θα αρχίσουν να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και οι εργαστηριακές ασκήσεις χωρίς υλικά;
Θα ήθελα να εκφράσω τις έντονες ανησυχίες μου, τόσο για την ομαλή πορεία της κατάρτισης λόγω έλλειψης των απαραίτητων υλικών εκπαίδευσης και αναλωσίμων, όσο και για τη λειτουργία του ΙΕΚ γενικότερα.
Κάνω έκκληση στους άμεσα υπεύθυνους στο Υπουργείο και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά και σε όλους όσοι έχουν τις δυνατότητες να βοηθήσουν και να πιέσουν στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων, αλλά και για να υπάρξει επιτέλους, η αναγκαία δημόσια χρηματοδότηση.
Η κατάσταση έχει φτάσει στα πρόθυρα του “μη περαιτέρω”. Επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει!

Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου
Ιωάννης Γ. Χατζής
Δρ Βιοπληροφορικής