mesologi3

Πρόταση σχεδιασμού ποδηλατόδρομων στα δυτικά του Μεσολογγίου

Πρόταση σχεδιασμού για τους πεζόδρομους της επέκτασης, Ιερή Πόλη Μεσολογγίου

Ανάδειξη ενός ενοποιημένου κέντρου γειτονιάς δυτικά στα οικιστικά σύνολα Αγ. Δημητρίου- της Βίγλας και των Σφαγείων και χάρτης για ένα συνεχόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην επέκταση

Στο πολεοδομικό χάρτη της επέκτασης μαζί με την έγκρισή του ως σχέδιο πόλης θεσμοθετήθηκε και ένα ευρύ δίκτυο πεζοδρομήσεων. Έτσι στα πέντε οικιστικά σύνολα της νέας πόλης υπάρχει ένα λειτουργικό δίκτυο βαδισιμότητας που συνδέει τα οικιστικά σύνολα μεταξύ τους υποστηριζόμενο για την συνέχειά του μέσω και των μεγάλου πλάτους πεζοδρομίων. Αυτά ανήκουν σε δυο 16μετρες λεωφόρους, σε μια 20μετρη και στον δρόμο της διώρυγας στην Καλλονή. Με αυτό το δίκτυο τα νέα παιδιά οδηγούνται σε αυτά με ασφάλεια στα σχολεία τους, στην παλιά πόλη και στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπό της. Το δίκτυο βαδισιμότητας απεικονίζεται με κίτρινο μελάνι στον παρακάτω χάρτη.

Στον ίδιο χάρτη με κόκκινο μελάνι προτείνουμε ένα συνεχόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Διαβάζοντας κάποιος με προσοχή το χάρτη θα δει ότι συνδέει τα οικιστικά σύνολα μεταξύ τους Οδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό των έξι σχολικών κοινοτήτων και ευρύτερα τους διαβιούντες εκεί, με ασφάλεια στα νεόδμητα και τα υφιστάμενα σχολεία τους, στην παλιά πόλη και στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπό της.

Από τους πεζόδρομους θα παρουσιάσουμε την πρόταση σχεδιασμού για την οδό Ραφιέρ και την παράλληλή της. Η οδός αυτή ξεκινάει ως πεζόδρομος από το νεόδμητο Λύκειο περνά και την πλατεία μετά την δεύτερη 16μετρη λεωφόρο και μετά συνεχίζει κάθετα προς τη δυτική περιμετρική της Πόλης. Από την ίδια πλατεία ωςπεζόδρομος παράλληλος με την Ραφιέρ συνεχίζει η ανώνυμη παράλληλός της η οποία οδηγεί στην οδό σφαγείων στο όριο παλιάς και νέας πόλης. Και οι δύο οδοί έχουν πλάτος 10μ.

Η Ραφιέρ και η παράλληλό της με τις εφαπτόμενες πλατείες αποτελούν ένα νέο κέντρο γειτονιάς που θέλει ανάδειξη για τους διαβιούντες στο δυτική περιοχή κατοικίας των οικιστικών συνόλων Αγ. Δημητρίου-Βίγλας και Σφαγείων. Στην διαδρομή αυτή υπάρχουν επτά πλατείες. Ο σχεδιασμός τους επιβάλλεται να είναι ολιστικός σε αλληλεπικαλυπτόμενες λειτουργικές χρήσεις για όλο αυτό το πλέγμα των συνεχόμενων πλατειών. Αντίστοιχα, για το οικιστικό σύνολο της Μάνας όμοιος είναι ο σχεδιασμός ενός πεζόδρομου 10,00 που περνά ανατολικά του 2ου Γυμνασίου και ανατολικά του 4ου δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. Επίσης ο 8,0μετρος πεζόδρομος ο οποίος περνά βόρεια του 2ου Γυμνασίου είναι όμοιος σε σχεδιασμό με τον πεζόδρομο που παρουσιάσαμε στο κέντρο γειτονιάς της Καλλονής.

Προτείνουμε τη συμμετοχή των κατοίκων, με τη μορφή της επιτροπής γειτονιάς με εκπροσώπους και από τα τρία συνεχόμενα οικιστικά σύνολα ώστε να αναδείξει τα υπάρχοντα προβλήματα και τις λύσεις του νέου σχεδιασμού των πλατειών που θα κληθεί να επιλύσει.Με τη σχεδιαση χώρων όπως οι πλατείες και οι πεζόδρομοι είναι φανερά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων καθώς και για την προώθηση βιώσιμης κινητικότητας σε αυτή την ενοποιημένη γειτονιά.


Κάτοψη της πεζοδρομημένης Ραφιέρ και της ανώνυμης παράλληλής της

 

Πανοραμική της πεζοδρομημένης Ραφιέρ και της ανώνυμης παράλληλής της

Προοπτικό της πεζοδρομημένης Ραφιέρ και της ανώνυμης παράλληλής της

 

Σημαντική ήταν η βοήθεια στη χάραξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων από τον επιστήμονα και ποδηλάτη κ. Β. Ράπτη,μέλος την ομάδα μας

H ομάδα που σχεδιάζει λύσεις εθελοντικά και καταθέτει προτάσεις μελέτης για τους κοινόχρηστους χώρους της πόλη μας.

1. Τσακμακλή.Σταυρούλα – Πολιτικός Μηχανικός – Επίτιμο μέλος ΤΕΕ- Συγγραφέας
2. Αράβας.Δημήτρης -Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (με μεταπτυχιακό σε εναλλακτικούς
Σχεδιασμούς) Δημόσιος λειτουργός Δ.Τ.Υ Π.Ε Αιτ/νίας.
3. Ράπτης Βασίλης -Χημικός -Καθηγητής Ιταλικών –Ποδηλάτης
4. Γεωργιάδης Γιάννης -Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-Mail: tsakmalistavroula@yahoo.gr
Web: http://tsakmakli.wordpress.com.

Όλες οι προτάσεις και οι σχεδιασμοί για την πόλη μας είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο.