kalloni main

Ανάδειξη του κέντρου οικιστικού συνόλου Καλλονής Μεσολογγίου

Ανάδειξη κέντρου οικιστικού συνόλου

Το οικιστικό σύνολο της Καλλονής είναι Ελλειψοειδούς Μορφής. Σε δύο τεταρτημόρια το  διαχωρίζει  η Αγ. Αθανασίου και σε tέσσερα Τεταρτημόρια  το χωρίζει η οδός της διώρυγας.Το περίγραμμά του είναι η Ανατολική και Δυτική Περιμετρική. Κάθε τεταρτημόριο  αποτελεί μια γειτονιά  με τα προβλήματά της,  η οποία  ταυτόχρονα αποτελεί  και ένα ολοκληρωμένο  σύνολο για μελέτη.

Το κέντρο  όμως  του  ενοποιημένου οικιστικτικού συνόλου της «Καλλονής αποτελεί  ο δρόμος της αρδευτικής  διώρυγάς της. Με το παρόν άρθρο αυτό το κέντρο σχεδιαστικά θα αναδείξουμε.

Ο δρόμος της διώρυγας  έχει πλάτος  22,0μ στο σχέδιο πόλης.  Στα νότια ο δρόμος έχει πλάτος  4,0μ. Η διώρυγα  έχει πλάτος 6,0μ.  Βόρεια ο δρόμος  σχεδίου πόλης έχει κυμαινόμενο πλάτος περίπου  12,0μ. Η διώρυγα κατασκευάστηκε πριν 40 χρόνια. Δεν συντηρήθηκαν ποτέ οι διαδοκίδες στην στέψη της και οι οποίες έχουν αποσαθρωθεί και δεν καθαρίστηκε ποτέ ολόκληρη από τα φερτά υλικά.  Τα τμήματα τα οποία κλείστηκαν με πλακοσκεπή οχετό, όπως μέσα στο στρατόπεδο, στην συμβολή με την  οδό Αγ. Αθανασίου και στην συμβολή με την  οδό Μάνας κατακρατούν  τα φερτά υλικά και αποτελούν μη  εύκολα προσβάσιμες και  μόνιμες μολυσματικές  εστίες  επώασης της σκουλικόμυγας, των κουνουπιών  της σκίπας  και άλλων εντόμων  που βρίθουν στην περιοχή διαβίωσής μας.

 Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας  απαιτείται ο καθαρισμός και το πλύσιμο  ολόκληρης  της διώρυγας που διέρχεται μέσα από κατοικημένες περιοχές  με ιδιαίτερη  φροντίδα και επιμέλεια καθαρισμού   στους κλειστούς πλακοσκεπείς οχετούς. Η  συντήρηση των διαδιαδοκίδων και  η κατασκευή  υποβάθμισης του πυθμένα  σε  ελάχιστη διατομή   πλάτους 2,50μ και  1,0μ ύψους ανά αραιά  διαστήματα για την συγκράτηση των φερτών υλικών και την  τακτική αποκομιδή των. Επιβάλλεται  η φροντίδα από αρμόδιες και συναρμόδιες Υπηρεσίες  για τις εργασίες που προδιαγράψαμε  άμεσα να συνταχθεί μελέτη, ώστε  να ενταχθεί   η κατασκευή  έργου καθαρισμού και συντήρησης  από τον Γ.Ο.Ε.Β.  

Η  ανοιχτή στραγγιστική χωμάτινη τάφρος  η οποία υπάρχει βόρεια του δρόμου της διώρυγας έχει κυμαινόμενες διαστάσεις περίπου πλάτος 2,50μ  και βάθος 1,30. Σε αυτή στραγγίζουν: α)  Τα βρόχινα νερά των δρόμων. β) Οι  βόθροι  που αποστραγγίζονται  μέσω της διήθησης στο φυσικό έδαφος του βορειοδυτικού  τμήματος της Καλλονής  το οποίο έχει ως  σύστημα αποχέτευσης βόθρους. γ) Διηθούνται και τα λιμνάζοντα βρόχινα ύδατα    των  δομημένων  και αδόμητων  οικοπέδων  κατά την διάρκεια των χειμωνιάτικων μηνών.  Η αποστραγγιστική τάφρος διασχίζει την  Καλλονή – την περιοχή Μάνας  και  την περιοχή του  Αγίου Δημητρίου και εκβάλει δυτικά στο χείμαρρο «Κάκκαβο». Είναι μια ανοιχτή και πολύ μεγάλη εστία μόλυνσης για το περιβάλλον και  για τις περιοχές κατοικίας από όπου αυτή  διέρχεται. Σε αυτή  αναπτύσσονται και  ζουν πολλά   μολυσμένα έντομα, τα οποία  μόνιμα χειμώνα –καλοκαίρι «παρκάρουν» στις υαλόθυρες  των σπιτιών μας και απειλούν την υγεία μας. Τις δυο τελευταίες χρονιές καθαρίστηκε η βλάστησή της  από τον ΤΟΕΒ.

 Για την ανοιχτή αυτή τάφρο  επιβάλλεται από την  Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΜ  η άμεση κατασκευή σωληνωτού αγωγού  για την παραλαβή όλων  των όμβριων της περιοχής μας. Ο αγωγός αυτός παράλληλα θα αποτελεί  και τον κεντρικό αγωγό όμβριων. Ως κεντρικός αγωγός θα παραλαμβάνει για το  βορειοδυτικό οικιστικό σύνολο  της καλλονής τα όμβρια όλων των κάθετων δρόμων  και θα τα μεταφέρει στον αγωγό που θα τοποθετηθεί μέσα  στην ανοιχτή τάφρο για να τα μεταφέρει στο πλησιέστερο  αγωγό όμβριων στην οδό Μάνας.

Την  διώρυγα  οφείλουμε να την αναδείξουμε ως υδάτινη διαδρομή η οποία περιβάλλει την πόλη βόρεια.    Εξασφαλίζοντας  τη  συνεχή  ροή του νερού μπορούμε να  δημιουργήσουμε  στο κέντρο του οικιστικού μας συνόλου έναν   όμορφο  χώρο μαζί με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των δρόμων οι οποίοι περιβάλλουν την διώρυγα. Θα δημιουργήσουμε έτσι  έναν τόπο αναφοράς και  συνάντησης των διαβιούντων  σε αυτό.

Απόσπασμα από το google earth όπου σημειώνουμε με κύκλο την θέση της  κυκλικής γέφυρας  όπου συμβάλλουν πέντε δρόμοι και με ένα ορθογώνιο την θέση της πεζογέφυρας   όπου δημιουργούμε μια πλατεία.

Παραθέτουμε ακολούθως τον σχεδιασμό της πεζογέφυρας σε δυο συνεχόμενα τμήματα και τον σχεδιασμό του δρόμου της διώρυγας συνολικού πλάτους 22,0μ.

Σχεδιασμός του δυτικού τμήματος της πεζογέφυρας μήκους 25,0μ

 

 

Η πεζογέφυρα έχει μήκος 50,0μ χ 6,0μ.  Την δείχνουμε σε δυο σχέδια των 25,0μ μήκους έκαστο. Συνεννοούμενα μας δίνουν όλο το μήκος της πεζογέφυρας. Το κάθε ένα  τμήμα σχεδίου τελειώνει σε έναν πεζόδρομο με έναν καταρράκτη. Στα πλευρικά τοιχώματα της διώρυγας σχεδιάσαμε υδατοφράχτες. Ενδιάμεσα δημιουργήσαμε δυο καθιστικές γωνιές  με τοποθέτηση δυο γλυπτών στο μέσον τους. Ο δρόμος βόρεια των 12,0μ έχει δυο λωρίδες κίνησης οχημάτων, στάθμευση με πράσινο παγκάκια και στάση ΚΤΕΛ, ποδηλατόδρομο διπλής κίνησης και άνετα πεζοδρόμια. Ο δρόμος  των 4,0μ νότια της διώρυγας  έχει ενιαία στάθμη  μια λωρίδα κίνησης  μόνο για τους διαβιούντες στο δρόμο αυτό και  το ελάχιστο  πεζοδρόμιο.

 

Σχεδιασμός του συνεχόμενου ανατολικού τμήματος της πεζογέφυρας μήκους 25,0μ

 

 

Ακολουθεί ο σχεδιασμός του κυκλικού ρυθμιστικού κόμβου. Σε αυτόν συμβάλλουν οι πέντε λεωφόροι που συνδέουν την παλιά με την νέα πόλη. Είναι τρεις δεκαεξάμετρες  δηλ. η λεωφόρος η οποία διέρχεται μπροστά από το βιβλιοπωλείο «κύβος» και άλλες δυο ανώνυμες που τερματίζουν στη Δυτική περιμετρική της παλιάς πόλης.  Είναι η λεωφόρος  της διώρυγας  κυμαινόμενου  πλάτους περίπου 22,0μ και η λεωφόρος  των 20μ της δυτικής περιμετρικής πλάτους  του βορειοδυτικού οικιστικού συνόλου της «Καλλονής» που ξεκινά από το ύψος του 6ου  Δημ. Σχολείου.

Ο ρυθμιστικός αυτός  κόμβος παραλαμβάνει  όλο τον κυκλοφοριακό φόρτο  της επέκτασης και  το φόρτο από τον κόμβο της Αγριλιάς. Τον οδηγεί   στα νεόδμητα Σχολεία, τις εκκλησίες  της επέκτασης, στην  παλιά πόλη και το δυτικό θαλάσσιο μέτωπό της. Στο μέσον αναδείξαμε την συνεχή ροή του νερού με δημιουργία τριών μονόστηλων σιντριβανιών. Δημιουργήσαμε επίσης  δυο ημικυκλικούς χώρους πρασίνου.

Ο κυκλικός ρυθμιστικός κόμβος οδηγεί  όλο τον κυκλοφοριακό φόρτο  της επέκτασης και  το φόρτο του κόμβου της Αγριλιάς στην παλιά πόλη και την δυτική περιμετρική

 

Συνεχίζουμε με την αρχιτεκτονική – βιοκλιματική  σχεδιαστική ανάδειξη του κυκλικού κόμβου. Επίσης  προτείνουμε στατική λύση για την γεφύρωση των δύο τμημάτων της διώρυγας που απαιτούνται για την δημιουργία και την  κυκλοφοριακή λειτουργία του κόμβου. Γεφυρώνουμε την διώρυγα με δύο πλακοσκεπείς οχετούς  μήκους 14,0μ. Ανατολικά και δυτικά στο τελείωμα του πλακοσκεπούς οχετού  στο ύψος της στέψης του σχεδιάζεται και  υπολογίζεται ένα ανοιχτό κανάλι  για  την δημιουργία καταρράκτη . Το ίδιο ανοιχτό κανάλι δημιουργείται  σχεδιαστικά και υπολογίζεται στατικά και στα πλευρικά τοιχώματα της ανοιχτής διώρυγας για δημιουργία υδατοφρακτών. Επίσης στο σχέδιο που ακολουθεί φαίνεται και η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του καταστρώματος  της οδού καθώς και  η διαχείριση  της κίνησης σε αυτό.

 

Τελειώνουμε με των σχεδιασμό των δεκαεξάμετρων λεωφόρων.

Στο μέσον της οδού δημιουργούμε μία νησίδα. Εκατέρωθεν αυτής δίνουμε την κίνηση του ποδηλάτου, συνεχίζουμε με κίνηση οχημάτων και στάθμευση πλούσια σε πράσινο μπρός και πίσω από κάθε σταθμευμένο όχημα. Το πράσινο τοποθετείται  κάτω από  κράσπεδο και δίπλα στο κρασπεδόρειθρο  ώστε να μην εμποδίζει καμία κίνηση όπως γίνεται παντού σήμερα που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν καταστρώματα οδών με « νεωτερικού τύπου» σχεδιασμούς. Ενδιάμεσα  στο χώρο στάθμευσης τοποθετείται ο αστικός εξοπλισμός με στάσεις για τις γραμμές ΚΤΕΛ και mini-bus δωρεάν διαδρομών. Οι στάσεις  απαιτούνται  να κατασκευαστούν σε όλες τις λεωφόρους. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα από όλους τους εμπλεκόμενους  για να συνδεθούν  με τα αστικά μέσα μεταφοράς και οι διαβιούντες στα οικιστικά σύνολα της επέκτασης. Να συνδεθούν οι διαβιούντες  στην νέα πόλη με τα σχολεία τους, τις εκκλησίες τους και την παλιά πόλη. Τότε θα μειωθούν και οι άσκοπες μετακινήσεις προς την παλιά πόλη  με τα Ι.Χ αυτοκίνητα  όλων μας.

 

Με όμοιο τρόπο σχεδιάστηκε και η εικοσάμετρη λεωφόρος. Σε αυτή τα πεζοδρόμια  εκατέρωθεν  έχουν μεγαλύτερο πλάτος . Είναι άνετοι πεζόδρομοι.

Με την παρουσίαση της δουλειάς μας  για ένα μόνο  οικιστικό σύνολο της επέκτασης δώσαμε σχεδιαστικά σε αυτό ένα κέντρο γειτονιάς και ένα κέντρο οικιστικού συνόλου. Ομοίως μπορούμε να αναδείξουμε  σχεδιαστικά κέντρα γειτονιάς και κέντρα οικιστικών συνόλων σε όλο το σχέδιο της επέκτασης που είναι ακόμη αδιαμόρφωτο. Χρειαζόμαστε  όμως συμμετοχή μηχανικών για δημιουργία και άλλων σχεδιαστικών ομάδων εργασίας.

H  ομάδα  που σχεδιάζει λύσεις  εθελοντικά  και καταθέτει  προτάσεις μελέτης για  τους κοινόχρηστους χώρους της πόλη μας.

  1. Τσακμακλή.Σταυρούλα – Πολιτικός Μηχανικός – Επίτιμο μέλος ΤΕΕ- Συγγραφέας
  2. Αράβας.Δημήτρης  -Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (με μεταπτυχιακό σε εναλλακτικούς

Σχεδιασμούς) Δημόσιος λειτουργός Δ.Τ.Υ   Π.Ε Αιτ/νίας.

  1. Ράπτης Βασίλης -Χημικός -Καθηγητής Ιταλικών – Ποδηλάτης
  1. Γεωργιάδης Γιάννης -Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-Mail:   tsakmalistavroula@yahoo.gr             Web:    http://tsakmakli.wordpress.com.      Όλες οι προτάσεις και οι σχεδιασμοί  για την πόλη μας είναι  αναρτημένοι στο διαδίκτυο.