bike1

Βιώσιμη αστική κινητικότητα & περί κέντρου γειτονιάς στην Καλλονή Μεσολογγίου

Τι είναι τα ΣΒΑΚ
Συνοπτική περιγραφή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.
Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τις συνήθεις μελέτες μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδιασμού αλλά και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Η μελέτη ενός ΣΒΑΚ επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Οι σημαντικότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες μελέτες είναι κατά βάση οι ακόλουθες:
1. Δεν δίνει έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία αλλά δίνει έμφαση στον άνθρωπο στην προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής.
2. Δεν δίνει έμφαση στα μέσα μεταφοράς αλλά προϋποθέτει προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβαλλοντική ποιότητα ζωής, κοινωνικής συνοχής και όχι μόνο θεματική προσέγγιση

3. Ο σχεδιασμός δεν είναι βραχυπρόθεσμος αλλά αποτελεί μακροχρόνιο όραμα
4. Ο σχεδιασμός δεν είναι παραδοσιακός Συγκοινωνιακός σχεδιασμός κυρίως Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών, αλλά βασίζετε σε διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων.

5. Δεν περιορίζονται από διοικητικά όρια περιοχών αλλά εκτείνονται γεωγραφικά με βάση λειτουργικά κριτήρια κυρίως με βάση περιοχές από / προς εργασία.

6. Συνδυάζει σχεδιασμούς υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφορίες και προώθηση αυτών προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λύση προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησης στην πόλη μας και τον διευρυμένο Δήμο μας.
7. Προϋποθέτουν την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης.

8. Βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα. Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού.
Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για μία πόλη αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Αυτά είναι η βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων φορέων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Τα ΣΒΑΚ είναι μια στοχευόμενη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανάπτυξης εν γένει.
Στο πλαίσιο αυτό η εκπόνηση ΣΒΑΚ θα καταστεί στα αμέσως επόμενα χρόνια υποχρεωτική αλλά και αναγκαία προκειμένου οι ΟΤΑ να μπορούν να απορροφούν οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση του προγράμματός τους. Θα απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη ολοκληρωμένου και εγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο θα αντιμετωπίζει κατά ενιαίο τρόπο όλα τα ζητήματα που αφορούν την κινητικότητα των προσώπων, τη αλληλεπίδραση με τις χρήσεις γης και τον αστικό χώρο, τις επιπτώσεις στη οικονομία και την κοινωνία, την απασχόληση κλπ.
Τσακμακλή Σταυρούλα
Πολιτικός Μηχανικός- Συγγραφέας
Πηγή πληροφόρησης: Διαδίκτυο

———–

Ανάδειξη – δημιουργία ενός  κέντρου γειτονιάς στην Καλλονή Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων. Το φύλλο της 18-01-2019 της εθνικής Ηχώ μιλάει για διαμόρφωση δυο πλατειών στην Καλλονή Το άρθρο με παρέμβαση του κου Πάνου Παπαδόπουλου στο από 10-01-2019 φύλλο της Αιχμής αναλύει, ότι από το πράσινο ταμείο θα χρηματοδοτηθεί πρόγραμμα σύμφωνα με το ΦΕΚ με αρ. 5802/21-12-2018 τεύχος Β. για την απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων που κινδυνεύουν να απολέσουν το χαρακτήρα τους και να μετατραπούν σε οικοδομήσιμους χώρους.
Σε αυτή την γειτονιά του βορειοδυτικού πυκνοδομημένου τεταρτημορίου του οικιστικού συνόλου της Καλλονής αγωνιζόμαστε για έργα υποδομής και την ανάπλασή του από το 2005. Καταθέτουμε έγγραφα αιτήματα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από το 2005 και ποτέ έως σήμερα δυστυχώς δεν μπήκαμε σε κανένα πρόγραμμα. Με την κατάθεση του παρόντος σχεδιασμού δημιουργούμε ένα κέντρο γειτονιάς σε αυτό το υποβαθμισμένο τμήμα της Καλλονής. Αναδεικνύουμε τις δυο πλατείες του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και μια πεζογέφυρα- πλατεία μήκους 50μ που δημιουργούμε πάνω στην διώρυγα (θα δειχθεί ο σχεδιασμός της σε επόμενο άρθρο μας). Αναπλάθουμε σε μονοδρομημένο δρόμο ήπιας κίνησης το δρόμο ανατολικά των πλατειών. Δίνουμε σχεδιαστική λύση στον χαρακτηρισμένο πεζόδρομο στο σχέδιο πόλης δυτικά των πλατειών.
Δικαιούμαστε ως ο παλιότερος υφιστάμενος οικισμός προ του 1923, ο οποίος το 2002 έγινε σχέδιο πόλης, να απαιτήσουμε από την Δημοτική μας Αρχή την ένταξή μας σε αυτό το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. Είναι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες πλατείες που έχουν δεσμευτεί στην επέκταση του σχεδίου πόλης στο πυκνοδομημένο ανατολικό – βόρειο – Δυτικό τμήμα του οικιστικού συνόλου της Καλλονής.

Καταθέτουμε δημόσια την πρότασή μας. Περιμένουμε ο σύλλογος γονέων, ο σύλλογος διδασκόντων και οι κάτοικοι του πυκνοδομημένου τμήματος της Καλλονής να ευαισθητοποιηθούν και να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας. Να ενδιαφερθούν για την διάνοιξη των δύο μεγάλων πλατειών. Η μια (Κ.Χ 29) είναι μπροστά στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και έχει έκταση 2000μ2. Ανήκει ολόκληρη μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο.
Ακολουθεί η σχεδιαστική λύση μας για τον κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ 29).
Στα δυο στρέμματα δημιουργούμε χώρο καθιστικού και παιδικής Χαράς. Επίσης δημιουργούμε χοροστάσια με κερκίδες για τις εκδηλώσεις του σχολείου, Λαχανόκηπο,
Ανθόκηπο, διατηρούμε βόρεια τις υπάρχουσες ακακίες και φυτεύουμε και άλλα δένδρα για να ασχολούνται οι μαθητές στην ώρα της ευέλικτης ζώνης με ανθοκομεία, δεντροκομία και να έχουν το δικό τους λαχανόκηπο.
Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Καλλονής που ενδιαφέρονται για το οικιστικό μας σύνολο ότι: Από το 2014 προσπαθούμε να αποδεσμεύσουμε τις δύο μεγάλες πλατείες στη γειτονιά μας. Τελευταίες απαντήσεις που λάβαμε ήταν το 2018 αρ. Πρ. 6095 από το τμήμα πρασίνου για τον καθαρισμό του χώρου και το 2017 αρ. πρ. 383 από την Υπηρεσία δόμησης για την αποδέσμευση των χώρων των δυο πλατειών
Σήμερα ο κοινόχρηστος χώρος (Κ.Χ 29) που είναι δεσμευμένος για πλατεία είναι γεμάτος μπάζα και σκουπίδια. Για τα μπάζα και τα σκουπίδια από τις 20-03-2018 υπάρχει έκθεση αυτοψίας από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου που εστάλη προς το Δήμο. Αυτή επισημαίνει την αύξηση ασθενειών όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ελονοσία, Δάγκειο πυρετό κ.λ.π στην περιοχή μας, οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για τους μικρούς μαθητές και την Δημόσια Υγεία. Παρακαλούμε τους αρμόδιους να ενδιαφερθούν για να επιλύσουν το όποιο πρόβλημα υπάρχει. Λύσεις πάντα υπάρχουν χωρίς μεγάλο κόστος.
Η δεύτερη πλατεία (Κ.Χ 28) σήμερα είναι ένα περιφραγμένο κτήμα με ελαιόδεντρα. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να βρει τρόπο για να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ώστε ο χώρος να αναπλασθεί στην πλατεία που ήδη έχουμε σχεδιάσει και σας καταθέτουμε.

Στην πλατεία αυτή διατηρούμε τα ελαιόδεντρα. Δημιουργούμε ένα διάδρομο στο κέντρο με μία ημικυκλική γωνιά καθιστικού. Περιμετρικά αυτής δημιουργούμε παρτέρι με λουλούδια. Ο υπόλοιπος χώρος διατηρείται πράσινος με χλοοτάπητα. Παγκάκια διπλής όψεως τοποθετούνται περιμετρικά στα πεζοδρόμια και συμπληρώνουν το καθιστικό του κέντρου. Οι μαθητές του Σχολείου με το σύλλογο γονέων μπορούν να αναλάβουν την φροντίδα των δύο πλατειών.
Ακολουθεί ο σχεδιασμός της οδού ανατολικά. Σχεδιάστηκε ως μονόδρομος με άνοδο από την διώρυγα προς το 6ο Σχολείο. Φέρει λωρίδα κίνησης οχημάτων. Θέσεις στάθμευσης εναλλασσόμενες με πράσινο και πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,20μ.
Τέλος, δίνεται ο σχεδιασμός του πεζόδρομου δυτικά των δυο πλατειών.

Ο πεζόδρομος φέρει στο μέσον γραμμή τυφλών, μία διαδρομή πλάτους 1,20μ για τροχήλατα οχήματα με βιομηχανικό δάπεδο, πράσινο και σποραδικά θέσεις στάθμευσης για τα οχήματα των διαβιούντων στον πεζόδρομο.
Ο πεζόδρομος ξεκινάει από το 6ο Δημοτικό Σχολείο περνάει την πεζογέφυρα της διώρυγας που προαναφέραμε και φθάνει μέχρι το βιβλιοπωλείο «κύβος». Η διαδρομή αυτή μαζί με τις δύο πλατείες και την πεζογέφυρα της διώρυγας (την οποία θα σας παρουσιάσουμε σε συνεχόμενο άρθρο μας) αποτελούν έναν ενοποιημένο χώρο αναφοράς στο πυκνοδομημένο τμήμα της Καλλονής. Οι διαβιούντες στην περιοχή καθώς και τα μέλη της Σχολικής κοινότητας μπορούν να εξυπηρετούνται στις μετακινήσεις τους με ασφάλεια αξιοποιώντας τα ποδήλατά τους ή ως πεζοπόροι. . Με το σχεδιασμό αυτό δημιουργούμε ένα πρώτο κέντρο γειτονιάς στην Καλλονή. Η απελευθέρωση των δυο πλατειών και των δρόμων που τις περιβάλλουν θα δώσουν βιώσιμη κινητικότητα στους δημότες που διαβιούν σε ολόκληρο το πυκνοδομημένο τμήμα της Καλλονής. Με την βελτίωση και την αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων όπως οι παραπάνω πλατείες και οι πεζόδρομοι καθίστανται φανερά τα οφέλη για τους κατοίκους τόσο ως προς την ποιότητα ζωής όσο και στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων.
———–

H ομάδα που σχεδιάζει λύσεις εθελοντικά και καταθέτει προτάσεις μελέτης για τους κοινόχρηστους χώρους της πόλη μας.
1. Τσακμακλή.Σταυρούλα – Πολιτικός Μηχανικός – Επίτιμο μέλος ΤΕΕ- Συγγραφέας
2. Αράβας.Δημήτρης -Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (με μεταπτυχιακό σε εναλλακτικούς
Σχεδιασμούς) Δημόσιος λειτουργός Δ.Τ.Υ Π.Ε Αιτ/νίας.
3. Ράπτης Βασίλης -Χημικός -Καθηγητής Ιταλικών – Ποδηλάτης
4. Γεωργιάδης Γιάννης -Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Στοιχεία επικοινωνίας:
E-Mail: tsakmalistavroula@yahoo.gr Web: http://tsakmakli.wordpress.com. Όλες οι προτάσεις και οι σχεδιασμοί για την πόλη μας είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο.