Μετάλλιο ανδραγαθίας στον Γιώργο Ανδριτσόπουλο

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Νοεμβρίου 2018, μετά από πρόταση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, απονέμεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 622/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 144/1991 και ακολούθως με το άρθρο 1 του Π.Δ. 239/1999 και υστερα απο το υπ ́αριθ. 5Ζ από 16.1.2018 πρακτικό του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, το μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας», στον πρώην Αρχιφύλακα Α ν δ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο Γεώργιο του Χαραλάμπους (ΑΓΜΣ 281130), επειδή αποδεδειγμένα εξέθεσε τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, κατά τη δραστηριότητα που επέδειξε εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία την 17-6-2013 στο Δίστομο Βοιωτίας, σε συμπλοκή με ένοπλους και επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια κακοποιούς, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του, πράξη που, αντικειμενικά κρινόμενη, συνιστά «έξοχο» ανδραγάθημα και υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού καθήκοντος.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ