Η οδός Ναυπάκτου – 2ου Λυκείου Μεσολογγίου το επόμενο βήμα της Ο.Χ.Ε.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής των ενταγμένων στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση έργων της ανάπλασης  διαύλου πόλης και Βυρώνειο πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου και Νοτίου τμήματος Αιτωλικού, το επόμενο «βήμα» αστικών αναπλάσεων αφορά την οδό Ναυπάκτου από το ύψος του Νοσοκομείου έως το 2ο Λύκειο Μεσολογγίου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή υπηρεσιακών εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου παρουσία του Δημάρχου Ν. Καραπάνου, του Αντιδημάρχου Π. Σταράμου και του Γ.Γ. του Δήμου Ν. Σολδάτου, προκειμένου να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο, τον σχεδιασμό, την «ωρίμανση» και τον προσδιορισμό του χρόνου υποβολής της πρότασης.

Το έργο με τίτλο «Βελτίωση – Αναβάθμιση αστικής αρτηρίας  οδού Ναυπάκτου έως 2ο Λύκειο Μεσολογγίου», περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις, οδοφωτισμό, κυκλικούς κόμβους καθώς επίσης διαμόρφωση χώρων πρασίνου.