Στο Μεσολόγγι η συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου Creadis3

Η λειτουργία της συμμετοχικής πλατφόρμας διαβούλευσης (www.creadis3ptapde.gr) που δημιουργήθηκε ώστε οι ενδιαφερόμενοι στο αντικείμενο των Κλάδων Πολιτισμού και Δημιουργικότητας να καταγράφουν τις απόψεις τους και να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης ενός προσοδοφόρου Σχεδίου Δράσης (Action Plan), παρουσιάστηκε στην 6η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του ευρωπαϊκού έργου CREADIS3 – Interreg Europe (Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης).
Μέσω της πλατφόρμας διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τους στόχους και την εξέλιξη του έργου, να ενημερώνονται για επερχόμενες συναντήσεις και τα αποτελέσματα αυτών και να δουν τις πολύ ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές όλων των εταίρων. Επιπρόσθετα, αφού εγγραφούν ως χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν – βαθμολογήσουν συγκεκριμένα άρθρα, να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με την δημιουργική βιομηχανία και το επερχόμενο Σχέδιο Δράσης (Action Plan), καθώς και να απαντήσουν σε δομημένο ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων για τον κλάδο.
Παράλληλα, η πλατφόρμα διαβούλευσης του έργου CREADIS3 θα λειτουργήσει ως εργαλείο, για τη διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 που πραγματοποιείται, εν όψει της επικείμενης προκήρυξης χρηματοδότησης των δημιουργικών βιομηχανιών, ύψους 7,8 εκατομμυρίων ευρώ.
“Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε την δημιουργικότητα και τον πολιτισμό ως επιχειρηματικότητα και όχι ως χόμπι ή εθελοντισμό, καθώς και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της «μοναχικής» δημιουργικής εργασίας, που είναι πολύ συχνό στο κλάδο, και να δημιουργηθούν συνέργειες με στόχο το κοινό όφελος των συνεργαζόμενων μελών” υπογράμμισε ο Ανδρέας Τσιλίρας, συνιδρυτής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. MOSAIC που ήταν ομιλητής στην εκδήλωση και παρουσίασε την ανάγκη ανάδειξης του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η 6η Συνάντηση Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου CREADIS3 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Μεσολόγγι. Διοργανωτής ήταν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υλοποιεί το έργο ανάμεσα σε έξι ευρωπαϊκούς συμμετέχοντες. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν τα μέλη της ομάδας έργου με επικεφαλής τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Σπύρο Παπασπύρου, καθώς επίσης τα στελέχη της ΠΔΕ Στάθης Παπαχριστόπουλος, Κατερίνα Κουκουλομμάτη, Βίκυ Καραπάνου, και Μαρισόφη Μαυρούλια.