Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Ναυπάκτου

Με προσωπικό αγώνα και συμμάχους το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και φυσικά τον Δήμο Ναυπακτίας καταφέραμε μετά την μεγαλύτερη έως τώρα χρηματοδότηση για τον τόπο μας, των 15.000.000,00 € για την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, να κατακτήσουμε άλλη μια σπουδαία επιχορήγηση μετά από πρότασή μας προς την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας όπου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η αναβάθμιση του Χ.Υ.Τ.Α. με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 650.000 ευρώ.
Τι περιλαμβάνεται στην αναβάθμιση.
– Περιορισμός των στραγγιδίων: Το σώμα των απορριμμάτων θα είναι διαρκώς καλυμμένο με γεωσυνθετική μεμβράνη πλην του μικρού τμήματος στο οποίο θα εναποτίθενται καθημερινά απορρίμματα. Η μεμβράνη θα έχει την κατάλληλη κλίση ώστε τα βρόχινα νερά να μην διεισδύουν στο σώμα των απορριμμάτων και να παράγουν επικίνδυνα στραγγίδια, αλλά να παροχετεύονται στο σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Η αδιαπέρατη αυτή μεμβράνη θα μετακινείται ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής μόνωση του απορριμματικού σώματος πλην του τμήματος στο οποίο πραγματοποιούνται κάθε φορά εργασίες απόθεσης. Έτσι θα αποφεύγεται στο μέλλον οποιαδήποτε δυσάρεστη περιβαλλοντική επίπτωση, από την επιβάρυνση του υδραυλικού φορτίου του κυττάρου.
– Επεξεργασία στραγγισμάτων και τελική διάθεση επεξεργασμένων υγρών: Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση μίας συμπαγούς μονάδας (εντός κοντέινερ) αντίστροφης όσμωσης δύο σταδίων. Τα επεξεργασμένα υγρά που θα παράγονται από αυτή θα διατίθενται για την άρδευση και την πυρόσβεση της περιοχής του ΧΥΤΑ.
– Βελτιστοποίηση εργασιών διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση πυρσού καύσης του βιοαερίου. Η μέθοδος της καύσης σε πυρσό αποτελεί την πλέον συνήθη μέθοδο διάθεσης σε Χ.Υ.Τ.Α. μικρού και μεσαίου μεγέθους και είναι ιδιαίτερα ασφαλής και περιβαλλοντικά φιλική δεδομένου ότι η καύση του βιοαερίου είναι πλήρης οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος από δύσοσμα και εύφλεκτα κατάλοιπα του παραγομένου βιοαερίου.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 1ης ΓΕΝ Αιτ/νιας και ο Δήμος Ναυπακτίας, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την περιβαλλοντική τους ευαισθησία με έργα και όχι με λόγια.

Έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Ναυπακτία είναι πρωτοπόρα στην διαχείριση του περιβάλλοντος.
• Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Βιολογικού καθαρισμού (έργο 3.500.000 που εκτελείται και αναμένεται άμεσα η λειτουργία του),
• με την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ (έργο 15.000.000 που δημοπρατείται άμεσα),
• την λειτουργία της αποχέτευσης του Αντιρρίου (έργο 1.700.000 που πρόσφατα εξασφάλισε την χρηματοδότησή του και πάει για δημοπράτηση),
• με την αποτελεσματική διαχείριση των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης (έργο 2.300.000 που ολοκληρώνεται και μπαίνει σε λειτουργία από την ΔΕΥΑΝ)
η περιοχή μας θωρακίζεται περιβαλλοντικά.
Θα συνεχίσουμε, με σχέδιο για το μέλλον, με επιμονή γιατί το κίνητρό μας είναι να δούμε την Ναυπακτία όπως όλοι την ονειρευόμαστε.

Ο Πρόεδρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ναυπακτίας 1ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, Σαλαμούρας Χρήστος

Ο Δήμαρχος, Λουκόπουλος Παναγιώτης