Το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αγρινίου