Η επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές

Με κύριο θέμα συζήτησης Συνέργειες και Δικτύωση στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 η 5η Θεματική Συνάντηση Εργασίας Ενδιαφερομένων φορέων του έργου Rur@l SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές», στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG Europe 2014 -2020. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Αγρίνιο, στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος INTERREG Europe.
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισήγηση του κου Αλέξανδρου Παπαχατζή, Καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναφορικά με το έργο MED Greenhouses (INTERREG Mediterranean 2014-2020) που υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το ΤΕΙ, καθώς και αναφορικά με καινοτόμες τεχνολογίες θερμοκηπιακής παραγωγής. Συζητήθηκε αναλυτικά η δυνατότητα μεμονωμένης εφαρμογής κι η αποδοτικότητα κόστους συγκεκριμένων τεχνολογιών.
Η κα Βασιλική Καραπαπά, Γεωπόνος και προϊστάμενη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου, παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις (επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης) του Δήμου, οι οποίες έχουν οργανωθεί σε μια ολιστική επιστημονική και πολιτιστική εκδήλωση – θεσμό, την «Ελαία», που άμεσα και έμμεσα συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση της ελαιοκαλλιέργειας για παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.
Σε σχέση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στην αγροτική επιχειρηματικότητα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου μίλησε ο κος Κωνσταντίνος Καραμπουρνιώτης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Living Prospects ΕΠΕ.
Βάσει του διαλόγου που ακολούθησε με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση φορείς, προέκυψαν ως ανάγκες η προώθηση καλών πρακτικών (όπως η «Ελαία») ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων και επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες στον αγροτικό χώρο.
Τα συμπεράσματα της συζήτησης με τους συνέδρους θα αξιοποιηθούν και θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που θα κάνει δυνατή την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του Rur@l SMEs, ήτοι την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της ΠΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.pde.gov.gr/gr/projects/european/list/item/7867-ruralsmes.html και https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/