Με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

Με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασσίμη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νικόλαος Καραπάνος, προκειμένου να παραδώσει υπόμνημα σχετικά με τα αναγκαία έργα αναβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων Νοτιοδυτικής Αιτωλ/νίας.
Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κατά την συνάντηση επεσήμανε ότι με την υλοποίηση των έργων θα αντιμετωπιστούν χρονίζοντα προβλήματα της λιμνοθάλασσας που εκτός από την αλιεία έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη ζωή των κατοίκων. Ταυτόχρονα σημείωσε πως για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις υπάρχει πλήρη ωριμότητα, δεδομένου ότι από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήθηκαν οι σχετικές τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και εκδόθηκαν οι αναγκαίες ΑΕΠΟ. Το μόνο που μένει – ανέφερε ο Νίκος Καραπάνος – είναι η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από την διαχειριστική αρχή του ΕΠΑΛΘ ώστε να γίνει η επικαιροποίηση των τιμών των τευχών δημοπράτησης και να γίνει η δημοπράτηση των έργων.
Έτσι και η προστασία του περιβάλλοντος θα επιτευχθεί και η λιμνοθάλασσα θ’ αποκτήσει την προσδοκώμενη υπεραξία, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού.
Αναλυτικά, τα έργα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα αφορούν: A) «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης, Αποστράγγισης Αντλιοστασίων D1, D2, D6 και συναφών έργων στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού», προϋπολογισμού μελέτης 634.606,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Η μελέτη, που παραδόθηκε το 2013, περιελάμβανε και τεύχη δημοπράτησης, προβλέπει έργα προϋπολογισμού 11,190,000.00€ για τα οποία εκδόθηκε ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. Οικ146548/26-2-2015 (ΑΔΑ 7Σ9Ψ465ΦΘΗ-ΔΣΝ)
Β) «Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών Έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων ΝΔ Αιτ/νίας». Προϋπολογισμού 297.715,00€