Αφιέρωμα στη τρίτη ηλικία στο Μουσικό σχολείο Αγρινίου