Μηχανήματα της ΜΟΜΚΑ για ορεινή οδοποιία στο Θέρμο

Στόλος 11 μηχανημάτων έργων και ρυμουλκών της ΜΟΜΚΑ μεταφέρθηκε σήμερα στην ορεινή κοινότητα ΠΕΡΚΟΥ δήμου Θέρμου .
Σε συνεργασία με την Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας που θα χορηγήσει καύσιμα και με μηχανήματα του στρατού ,του δήμου και της Περιφέρειας , θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης του δρόμου Πέρκου -Περίστας με διανοίξεις , άνοιγμα πλευρικής τάφρου απορροής ομβρίων και δημιουργία υποδομής για ασφαλτοστρωσία.

Δήμαρχος Θέρμου – Σπύρος Κωνσταντάρας