Η αντιδημαρχία καθαριότητας στο Δήμο Αγρινίου

Όταν το 2018 ο κ. Παπαναστασίου όριζε εκ νέου των κ. Καλαμπαλίκη αντιδήμαρχο Καθαριότητας, γνώριζε όσα είχα επισημάνει και καταγγείλει το 2016.

Μάλιστα ο κ. Καλαμπαλίκης σε μία «βαρύγδουπη»  συνέντευξή του το 2016 που παραχώρησε σε τοπικό ΜΜΕ (ΔΥΤΙΚΑ FM) δεσμεύονταν ότι θα παραιτούνταν εάν υπήρχε οποιαδήποτε εταιρία η προμηθευτής του Δήμου Αγρινίου που θα ανήκε στον ίδιο ή σε μέλος της οικογένειάς του.

Σήμερα και ενώ είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας ας εξηγήσει για ποιον λόγο δεν έχει παραιτηθεί ενώ έχουν γίνει αναθέσεις στην εταιρία με την επωνυμία SCANWEST SERVICE SCANIA, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ε.Ε. στην οποία είναι μέλος ο υιός  του Σωτήριος Καλαμπαλίκης με ποσοστό 98% και η σύζυγός του  Γεωργία Γιαννακοπούλου 2%.

Οι αναθέσεις φέρουν τους κάτωθι αριθμούς :

1) Ανάθεση 42207/3-9-2018 για το υπ. αριθ. ΚΗΥ 5015 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας  συνολικής δαπάνης ποσού 4.092,00 ευρώ.

2)    Ανάθεση 42927/5-9-2018 για το υπ. αριθ. ΚΗΥ 5015 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 4.111,84 ευρώ.

3) Ανάθεση 44164/12-9-2018 για τα υπ. αριθ. ΚΗΥ 65014 και ΚΗΙ 9013 αυτοκίνητα της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 1.785,00 ευρώ.

4)   Ανάθεση 48940/10-10-2018 για το υπ. αριθ. ΚΗΟ 6432 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 2.845,00 ευρώ.

Επίσης υπάρχουν οι αναθέσεις καθ’ όν χρόνος ήταν δημοτικός σύμβουλος μεταξύ των δύο θητειών του στην Δ/νση καθαριότητας ήτοι:

5) Ανάθεση 75502/1-11-2017 για το υπ. αριθ. ΜΕ 90115 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας  συνολικής δαπάνης ποσού 942,40 ευρώ.

6)    Ανάθεση 17300/20-3-2018 για το υπ. αριθ. ΚΗΥ 5015 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 1.946,80 ευρώ.

7)   Ανάθεση 17849/23-3-2018 για το υπ. αριθ. ΚΗΥ 5014 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 2.523,40 ευρώ.

8) Ανάθεση 20039/10-4-2018 για τα υπ. αριθ. ΚΗΥ 5015 και ΚΗΥ 5014 αυτοκίνητα της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 2.083,20 ευρώ.

9) Ανάθεση 21978/23-4-2018 για το υπ. αριθ. ΚΗΥ 5014 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 1.946,80 ευρώ.

10 Ανάθεση 26796/22-5-2018 για το υπ. αριθ. ΚΗΙ 9013 αυτοκίνητο της Δ/νσης καθαριότητας συνολικής δαπάνης ποσού 2.141,48 ευρώ.

    ΣΥΝΟΛΟ για ένα έτος, από 1-11-2017 μέχρι 10-10-2018: ποσό 24.417,48 ευρώ

Εν συνεχεία υπάρχουν και τα εξής εντάλματα πληρωμής για κάποιες από τις αναθέσεις στην εταιρία της ως άνω οικογένειάς του:

Υπ. αριθ. 1470/2018 ένταλμα ποσού 1.946,80 ευρώ

Υπ. αριθ. 1347/2018 ένταλμα ποσού 2.083,20 ευρώ

Υπ. αριθ. 1042/2018 ένταλμα ποσού 2.523,40 ευρώ

Υπ. αριθ. 2982/2017 ένταλμα ποσού 942,40 ευρώ

Υπ. αριθ. 80/2017 ένταλμα ποσού 7.834,32 ευρώ  (στην ίδια εταιρία πριν την είσοδο του υιού του ενώ όμως ήταν η σύζυγός του)

Μετά από όλα αυτά επειδή υπάρχει μείζον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ και για τον Δήμαρχο, ο οποίος επιβραβεύοντας τον κ. Καλαμπαλίκη τον τοποθέτησε εκ νέου στην θέση του αντί να τον απομακρύνει μιας και είχε γίνει υπέρμαχος της κάθαρσης.

Εξάλλου και ο ίδιος ο κ. Καλαμπαλίκης ακούστε τι δήλωνε το 2016 (αξίζει να εστιάσετε στο αρχικό κομμάτι μέχρι το 40ο δευτερόλεπτο).

Ελπίζω αυτήν την φορά να μην υπάρξει πάλι ανάληψη της ευθύνης χωρίς παραίτηση, όπως του κ. Γκρίζη για την τεράστια αποτυχία στον αγώνα ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ.

Δεν χωρούν και άλλες συγγνώμες.

 

Αγρίνιο, 19-10-2018

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ