Σεμινάρια ψυχοκοινωνικής υγείας από το κέντρο πρόληψης ‘Οδυσσέας’

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το σχολικό έτος 2018 – 2019 Πρόγραμμα Μακράς Παρέμβασης ευαισθητοποίησης για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 6 (ενότητες – εργαστήρια) με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων προκατάληψης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε σχολείο-α της περιφέρειας (δηλ. όχι σε σχολεία της πόλης του Αγρινίου).

Οι στόχοι του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων είναι οι εξής:

Σε επίπεδο γνώσεων:

να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων,
να γνωρίζουν τη διαδικασία της ταμπελοποίησης,
να συνδέσουν τη ταμπελοποίηση με την προκατάληψη και τη μη ανάληψη προσωπικής ευθύνης,
να ορίζουν την έννοια του ρατσισμού και να διακρίνουν τις μορφές του,
να κατανοήσουν την έννοια της ενσυναίσθησης και της σημασίας να προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των συνομήλικων τους,
να επεξεργαστούν διαφορετικά & αντίθετα συναισθήματα,
να χρησιμοποιούν την ενσυναίσθηση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Σε επίπεδο στάσεων:

να αισθανθούν άνετα με τους εαυτό τους και με τα συναισθήματά τους
να υιοθετήσουν μια αρνητική στάση απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές
να κινητοποιήσουν την υπόλοιπη σχολική κοινότητα για το θέμα των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων.

Υπεύθυνος Προγράμματος:
Χαράλαμπος Λουκίδης, Ψυχολόγος, MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε MONO HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, (κατεβάστε την αίτηση) στην διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Δευτέρα 17/10 έως και Παρασκευή 31/10 (τηλέφωνα επικοινωνίας : 26410 55275, 26410 28770).