Εκδήλωση για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις