Μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα στο λιμάνι Μεσολογγίου

Μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα στο λιμάνι Μεσολογγίου