29dfeatureimage

To ζήτημα της μεταφοράς μαθητών

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Ενημέρωση για την μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας έγκαιρα από αρχές Μαρτίου 2018 ξεκίνησε ο σχεδιασμός των δρομολογίων για μεταφορά 4.500 μαθητών σύμφωνα τα αιτήματα των σχολικών μονάδων. Ακολούθησαν συνεχείς διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων με προτεραιότητα τα Ειδικά σχολεία.
Ακολούθησε, στον προβλεπόμενο χρόνο, η Διακήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.742.054.31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης , όπου προκηρύχτηκαν συνολικά 800 δρομολόγια.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στις 21/08/2018 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οπότε και προέκυψαν μετά από αξιολόγηση όλων των προσφορών προσωρινοί μειοδότες, οι οποίοι εγκρίθηκαν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Όλοι οι προσωρινοί μειοδότες ξεκίνησαν να υλοποιούν το έργο της μεταφοράς μαθητών ήδη με την έναρξη των μαθημάτων.
Όλες οι σχολικές μονάδες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας έχουν έγκαιρα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα του ως άνω διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, και είμαστε σε συνεργασία με όλα τα σχολεία για να εξυπηρετηθούν κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο όλοι οι μαθητές . Ήδη έχει αποσταλεί έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης προκειμένου οι Διευθυντές των σχολείων να καταχωρήσουν νέα αιτήματα, εφόσον απαιτούνται, ή άλλως και εφόσον είναι εφικτό να εντάξουν στα ήδη εγκεκριμένα δρομολόγια όσον δυνατόν περισσότερους μαθητές μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 17-09-2018 έως και Παρασκευή 21-09-2018.

Πιο συγκεκριμένα:
H μεταφορά μαθητών εκτελείται κανονικά σε ένα ποσοστό 80% περίπου. Το υπόλοιπο 20% που δεν εκτελείται αφορά :
1. Άγονα δρομολόγια (Από τα 800 δρομολόγια που προκηρύχθηκαν τα 160 προέκυψαν άγονα και θα επαναπροκηρυχθούν άμεσα)
2. Νέα αιτήματα (η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 17-09-2018 έως και Παρασκευή 21-09-2018 για να κατατεθούν )

Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα, καθώς μεταβάλλονται συνεχώς τα δεδομένα με αποτέλεσμα να χρειάζεται να τροποποιηθούν τα δρομολόγια που είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.
Παρά ταύτα, όλα τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες θα αντιμετωπισθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, δήλωσε σχετικά: «Το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, των παιδιών μας δηλαδή, στα σχολεία είναι πολύ ευαίσθητο και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Έχουμε αποδείξει πως είμαστε δίπλα στους μαθητές και τους γονείς τους όλα αυτά τα χρόνια της θητείας μας, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα προβλήματα που ανέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τεχνικής φύσης και θα ξεπεραστούν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με προσπάθεια και θέληση.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν ώστε να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν θα επιλυθούν το αμέσως επόμενο διάστημα».

 

 


Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας:

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: 1)  κ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ

2) Κ.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

 

Όπως είναι ήδη γνωστό σε εσάς, η Υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας ανήκει στις αρμοδιότητες της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

Είναι επίσης γνωστό σε εσάς ότι κάθε χρόνο παρατηρούνται δυσλειτουργίες και ελλείψεις που καταδεικνύουν έλλειμμα οργάνωσης και προετοιμασίας εκ μέρους της Διοίκησης.

Με το ξεκίνημα της φετινής σχολικής χρονιάς, παρατηρούνται τεράστια προβλήματα που συνίστανται σε αδυναμία εξυπηρέτησης και μεταφοράς μαθητών στις σχολικές τους μονάδες, με αποτέλεσμα οι εν λόγω μαθητές να μην μπορούν με το «καλημέρα» να προσέλθουν στα μαθήματά τους , οι δε γονείς να επιβαρύνονται, λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Το γεγονός αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιβαρυντικό, από τη στιγμή που εσείς καλύτερα γνωρίζετε ότι για τη μεταφορά μαθητών δαπανώνται πολλά εκατομμύρια ευρώ κάθε περίοδο.

Με θλίψη μου, έγινα αποδέκτης πληροφοριών που κάνουν λόγο για αδυναμία εκτέλεσης της μεταφοράς μαθητών σε όλη την έκταση της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

Ενδεικτικά αναφέρω:

  • Στην περιοχή του Αστακού έχουν κοπεί ταξί από Χρυσοβίτσα.
  • Στο Ευηνοχώρι έχουν κοπεί ταξί από Κουτσοχέρι και Κουδούνι. Τα ταξί γενικά έχουν προβλήματα με την εξόφληση και περσινών δρομολογίων.
  • Στο Αιτωλικό έχουν κοπεί ειδικά μαθητικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ με αποτέλεσμα ΔΕΚΑΔΕΣ μαθητές να πηγαινοέρχονται μέσω δρόμων μεγάλης επικινδυνότητας (στα γεφύρια δεν υπάρχουν ουσιαστικά πεζοδρόμια) και με δικά τους μέσα. Ορισμένοι δεν έχουν τρόπο να φτάσουν στο σχολείο.
  • Στον Αστακό 9-11 μαθητές δεν μπορούν να φτάσουν στα ΕΠΑΛ (είτε Κατοχής είτε Μεσολογγίου βάση της ειδικότητας που επέλεξαν) αφού και αυτό το δρομολόγιο κόπηκε.
  • Πλέον όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να προστεθούν και τα όσα καταλογίζονται από την Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας σε σχετική ανακοίνωσή-καταγγελία της, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται η πλήρης άγνοια της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το γεγονός ότι δηλώσεις των μαθητών τους οδηγούν και σε πιο απομακρυσμένα σχολεία από αυτά του τόπου κατοικίας τους βάση των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε κάθε σχολική μονάδα.
  • Ισχυρισμοί περί εγγυτέρων σχολικών μονάδων που δύνανται να εξυπηρετήσουν τους μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις είναι εσφαλμένοι αφού πχ. ενώ υποδεικνύεται σε μαθητές του Αστακού να μην μεταβούν στο ΕΠΑΛ Κατοχής και όχι στο Μεσολόγγι, εντούτοις ούτε για το ΕΠΑΛ Κατοχής δεν υπάρχει δρομολόγιο.

κ.Περιφερειάρχη , κ.Αντιπεριφερειάρχη

Το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών είναι ένα ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα αρμοδιότητάς σας  που δεν επιτρέπει ούτε πολιτική σπέκουλα ούτε αντιπαράθεση. Το έλλειμμα της οργάνωσης εκ μέρους σας είναι προφανές και εκ των προτέρων θεωρώ άσκοπη οποιαδήποτε πολιτική αντιμετώπιση μετατόπισης ευθυνών. Θέλω να πιστεύω ότι η ευαισθησία σας πάνω στο ζήτημα είναι δεδομένη όπως και η ανάληψη των ευθυνών σας για τα φαινόμενα που παρατηρούνται. Ωστόσο, στο θέμα αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση με πρωτοβουλίες που θα λάβετε. Πρωτίστως όμως οφείλετε να ενημερωθείτε για την κατάσταση που επικρατεί. Για το λόγο αυτό με την παρούσα ζητώ την ενημέρωση του Π.Σ  από εσάς αλλά και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες , μέσω συγκλήσεως σχετικού Π.Σ. Το κατεπείγον θεωρώ ότι είναι αυταπόδεικτο. Πολλοί μαθητές ήδη μετρούν απουσίες χωρίς τη θέλησή τους…

Με εκτίμηση

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας