Σημεία εναπόθεσης απορριμμάτων στο Μεσολόγγι

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Παναγιώτη Σταράμου γίνεται γνωστό ότι: «Παρακαλούνται οι δημότες για τις επόμενες ημέρες να μην αποθέτουν δίπλα από τους κάδους απορριμμάτων κλαδιά ή άχρηστα οικοδομικά υλικά, καθώς λόγω τεχνικής βλάβης του οχήματος τύπου JCB, η περισυλλογή τους δεν είναι δυνατή. Η βλάβη αναμένεται ν’ αποκατασταθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας, οι δημότες πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία
(τηλ: 26310-24730) έτσι ώστε κατόπιν συνεννόησης να γίνεται η περισυλλογή των κλαδιών ή άλλων υλικών χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα συσσώρευσης στα σημεία εναπόθεσης απορριμμάτων. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».