Προγραμματισμός εκδήλωσης για τους Σουλιώτες του Αγρινίου

Προγραμματισμός εκδήλωσης για τους Σουλιώτες του Αγρινίου

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζει να διοργανώσει εκδήλωση με θέμα «Σουλιώτες, μια απ’ τις κοινοτητες θεμέλιο της νεότερης πόλης του Αγρινίου».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης, εστιάζοντας στο σουλιώτικο στοιχείο που εγκαταστάθηκε στην πόλη αμέσως μετά την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι Σουλιώτες αποτελούν ένα από το βασικό συστατικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού της πόλης του Αγρινίου. Αυτό όμως είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό.
Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί όποιον διαθέτει στοιχεία ή τεκμήρια να τα θέσει υπόψιν του συνδέσμου εν όψει της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: filologoiagrinio@gmail.com