Εκδρομή της Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρίας

Εκδρομή της Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρίας