Συνάντηση χορευτικών τμημάτων στον Αστακό

Συνάντηση χορευτικών τμημάτων στον Αστακό