29dfeatureimage

Πρόταση δημιουργίας συντονιστικού οργάνου χωρικού σχεδιασμού

Αίτηση- Ανοιχτή επιστολή

Η υπογράφουσα Πολιτικός Μηχανικός, πρώην δημόσιος λειτουργός της Πολεοδομίας – Νομαρχίας- Αντιπεριφέρειας Αιτ/νιας με την εμπειρία του αντικειμένου μου και τη θέληση να προσφέρω επικοινωνώ μαζί σας για να προτείνω λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής μας. Είναι δεδομένες οι καταστάσεις που ζούμε στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, που οφείλονται στην έλλειψη σωστού χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Επανέρχομαι και σας θυμίζω την έλλειψη βασικότατων έργων υποδομής, την πολεοδομική αμορφοποίηση, τα προβλήματα αισθητικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ιστορικής πόλης μας καθώς και όλων των πόλεων και χωριών του Νομού μας. Ταυτόχρονα η οικονομική κρίση που βιώνουμε μας φέρνει επίμονα στο προσκήνιο τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, της σύνδεσης της οικονομίας με το περιβάλλον και τον πολιτισμό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προοπτικών για τη νέα γενιά.
Σας υπενθυμίζω και θέλω πάλι να τονίσω την απουσία ένταξης ώριμων μελετών σε πάρα πολλούς τομείς για την πόλη μας και την αποσπασματική σχεδίαση του ενοποιημένου πλέον νέου οικιστικού ιστού αυτής. Την έλλειψη γενικότερα προοπτικής και ενοποιημένου ευρύτερου οράματος για εποπτικό σχεδιασμό του νομού που επιβλέπει πανοραμικά την λειτουργία των πόλεων μέσα σε αυτόν. Οι προβληματισμοί αυτοί εξηγούν και απαντούν για τις αιτίες της υποβάθμισης-στασιμότητας και των συνεχών χαμένων ευκαιριών για την πόλη μας και τις πόλεις του Νομού μας.
Για να χαράξουμε όμως στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για το Νομό, τις πόλεις και τα χωριά που τον συνθέτουν, στην άσκηση πολιτικής θα πρέπει καταρχήν να λάβουμε υπόψη τα βασικά εργαλεία που λέγονται Χωροταξία και Πολεοδομία. Χρειάζεται μακρόπνοος σχεδιασμός και οργάνωσης της πόλης/ων,Νομού. (βλ Παράρτημα -μέρος Β’)
Χρειάζεται με βάση την έως τώρα εμπειρία, ένα κεντρικό όργανο σχεδιασμού οργανωμένο σε διάφορα επίπεδα σχεδιασμού υπό την Περιφέρεια, (βλ Παράρτημα – μέρος Γ΄) το οποίο θα σχεδιάζει και θα επιβλέπει μελετημένες προτάσεις από μηχανικούς και επιστήμονες για τις χαίνουσες πληγές της περιοχής μας: χωρικός σχεδιασμός, κυκλοφοριακή σχεδίαση, ζώνες οικονομικής δραστηριότητας, αναπλάσεις κτιρίων και πλατειών, εκμετάλλευση ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων κα.
Με δεδομένες τις ελλείψεις των τεχνικών υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, απαιτείται κατά τη γνώμη μου αφύπνιση και ενεργοποίηση των πολιτών διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων που μπορούν να προσφέρουν σε εθελοντική βάση, πάντοτε υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών. Ένα δίκτυο εθελοντών οργανωμένο κατά ειδικότητες θα μπορεί να προσφέρει λύσεις και να συνδράμει τις τεχνικές μας υπηρεσίες. (βλ Παράρτημα – μέρος Δ’)

Τα παραπάνω δεν είναι μόνο στο στάδιο των προθέσεων. Ήδη υπάρχει ομάδα με σχεδιαστικές προτάσεις για την πόλη μας για το παραθαλάσσιο μέτωπο, για τις εισόδους της πόλης, για ποδηλατοδρόμους κ.α. Έχουν εδώ και καιρό δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο μπορείτε να τα αναζητήσετε λεπτομερέστερα στην ιστοσελίδα http://tsakmakli.wordpress.com. Έχουν κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στον Δήμο Μεσολογγίου και στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.

Μπορείτε να εξακριβώσετε την ποιότητα των προτεινόμενων λύσεων και το αίσθημα ευθύνης που έχουν οι πρώτοι εθελοντές επιστήμονες στην υπηρεσία της πόλης του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής. Με βάση τα παραπάνω απαιτείται πολιτική βούληση να προχωρήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τη διάθεση και την ποιότητα επιστημόνων συμπολιτών μας που αγαπούν την πόλη και μπορούν να προσφέρουν χωρίς ανταπόδοση. Αλλά και χωρίς επιβαρύνσεις για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντίθετα θα υπάρξουν τόσο πολλαπλασιαστικά οφέλη όσον αφορά την λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών, την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, την γενικότερη υποστήριξη και συμβουλευτική στο επίπεδο των αιρετών αρχόντων όσο και μακροπρόθεσμα κέρδη με την παραγωγή σχεδιασμών και έργων με ποιότητα.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνω μια συνάντηση κατ αρχήν των ενδιαφερομένων επιστημόνων, αιρετών και θεσμικών φορέων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος. Με την καλλιέργεια διαλόγου θα ξεδιαλύνονταν τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα και θα μπορούσε η πρότασή μου να προχωρήσει στα επόμενα βήματα υλοποίησής της.
Σε αυτή την επαναλαμβανόμενη και προσεκτικά επικεντρωμένη πια προσπάθειά μου περιμένω την απάντησή σας και την υποστήριξή σας.

Η συντάξασα

Σταυρούλα Τσακμακλή, Πολιτικός Μηχανικός