Εκδήλωση για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων