dhmagrin

Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αγρινίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 386

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 59 του ν. 3852/2010 και 89 του ΔΚΚ ν. 3463/2006 σχετικά με τους Αντιδημάρχους και την αναπλήρωση Δημάρχου.
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29-2-2012 τεύχος Α’) σχετικά με τους Αντιδημάρχους που δικαιούνται αντιμισθίας.
Την υπ΄αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το ν.3852/2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31-12-2012 τεύχος Α΄).
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β’), σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 94.181 κατοίκους.
Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010).
Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τον ΟΕΥ του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/29-9-2011 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Tην ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ από δημοσιεύσεως της παρούσης, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τους τομείς ευθύνης, ως εξής:

1. Γκρίζης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Προγραμματισμού & Ανάπτυξης καθώς και Αποτελεσματικότητας , Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Δ)Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

2. Καλαντζής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

 

3. Μελιάδης Γεώργιος του Χριστοφόρου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

4. Φαρμάκης Ιωάννης του Παναγιώτη

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

5. Παπαγεωργίου Μαρία, συζ. Ιωάννη

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

6. Καλαμπαλίκης Ανδρέας του Σωτηρίου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

7. Σαλμά Μαρία του Γεωργίου

Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής,

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης , της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς .

 

8. Γρίβας Ευθύμιος του Σπυρίδωνα

Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων καθώς και του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

9. Πιστιώλη -Σαλακίδου Όλγα συζ. Νικολάου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

Αναθέτει στον Γκούντα Χρήστο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο , την εποπτεία και το Συντονισμό του συνόλου του Δημοτικού έργου.
Αναθέτει στον Αδάμη Σπυρίδωνα του Ανδρέα , Δημοτικό Σύμβουλο, την εποπτεία και τον συντονισμό σε θέματα Βιβλιοθηκών και αρχείων καθώς και την προώθηση και διαφύλαξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Δήμου Αγρινίου.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος (παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010).

Για λόγους ενιαίας άσκησης της Δημοτικής Πολιτικής οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους θα συνεργάζονται με το Δήμαρχο, που έχει τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής αρχής, καθώς επίσης και με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους .

Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τη διοικητική ευθύνη των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.3463/2006, ως εξής:

Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Γκρίζης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.

Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία σύζ. Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.