Η χρησιμότητα δημιουργίας για το ‘σπίτι του πρωτομάστορα’

Επιβάλλεται σήμερα να δημιουργηθεί στην πόλη/εις μας το σπίτι του Πρωτομάστορα για την πόλη και τον πολίτη της. Στο σπίτι του πρωτομάστορα η Δημοτική αρχή θα κάνει το ξεκίνημα για να αρχιτεκτονήσει και να χωροτακτήσει τόσο το αστικό δομημένο τοπίο όσο και τα ενεργά κύτταρα που συνθέτουν τις πόλεις μας (νοικοκυριά, Σχολεία, Υπηρεσίες) με νόμους και περιορισμούς μαζί με Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς όλων των κλάδων και τεχνικούς όλων των βαθμίδων, που θα έχουν όραμα και διάθεση. Να προσδιορίζουν το πρόβλημα και να προδιαγράφουν τις λύσεις. Να συνθέτουν το πρόβλημα και μαζί και τη λύση. Στο χώρο αυτό θα μπορούν να φιλοξενηθούν εποχιακά ή μόνιμα και εκθέσεις Αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
Στο σπίτι του Πρωτομάστορα απαιτείται να συγκεντρωθούν όλες οι μελέτες που εκπονήθηκαν μέχρι σήμερα από τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές. Τις μελέτες τις έχουμε πληρώσει όλοι οι πολίτες από το υστέρημά μας. Επιβάλλεται να δημιουργηθεί αρχείο υπαρχόντων μελετών. Οι μελετητές που συντάσσουν νέες μελέτες οφείλουν να τις παραδίδουν και σε ηλεκτρονική μορφή για δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου. Από αυτές άλλες θα μπορούν να εφαρμοσθούν και άλλες θα χρειάζονται αναθεώρηση. Με την συγκέντρωσή τους θα δημιουργηθεί μία δεξαμενή άντλησης πληροφοριών για την πόλη. Θα δημιουργηθεί βιβλιοθήκη με εκπονηθείσες μελέτες για την πόλη προσβάσιμη στον κάθε πολίτη – μελετητή της πόλης.
Να χαράξουμε όλοι μαζί παλιοί και νέοι Χωροτάκτες, Αρχιτέκτονες, Συγκοινωνιολόγοι, Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, περιβαλλοντολόγοι, απλοί πολίτες, ποιοτικοί τεχνίτες, ως ένα μπράτσο λειτουργίας παντρεύοντας την πείρα με την τεχνολογία που κατέχουν καλά οι νεότεροι άξονες σχεδιασμού και προτεραιοτήτων στις πόλεις και τα χωριά μας ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μιας φτιάχνοντας πρώτα τα έργα υποδομής ( ύδρευση – αποχέτευση – άρδευση) και μετά τα έργα βιτρίνας, που είναι οι αναπλάσεις του δομημένου αστικού τοπίου, για την προσέλκυση του τουρίστα και την ενίσχυση της εμπορικότητας. Το ανοχύρωτο Μεσολόγγι με την πρόσφατη πλημμύρα το 2017 έδωσε το στίγμα της πρώτης προτεραιότητας για τις πόλεις και τα χωριά μας.
Πρώτα- πρώτα θα πρέπει να καταγραφούν οι ελλείψεις σε έργα υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση και άρδευση) στις πόλεις μας. Να ιεραρχηθούν ανάγκες για νέα έργα και έργα συντήρησης στα έργα υποδομής (ύδρευση – αποχέτευση- άρδευση).
Επίσης περιστασιακές πλημμύρες στις πόλεις και το Νομό μας δίνουν το στίγμα ότι πρέπει οι πόλεις και ο Νομός μας να είναι έτοιμες/μος με γράφημα/ματα για να διοικηθεί σε «κατάσταση πολιορκίας» από έκτακτα καιρικά φαινόμενα φωτιές-πλημμύρες- σεισμούς κ.λ.π).
Δεν μπορεί ο πολίτης μιας πόλης να στερηθεί το πρώτιστο αγαθό που είναι το πόσιμο νερό. Δεν μπορεί τα απόβλητα των δικτύων αποχέτευσης ή οι υπερχειλίζοντες βόθροι της επέκτασης σχεδίου πόλης, που στερείται αποχέτευσης, στη πρώτη μικρή η μεγάλη βροχόπτωση να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, το πλούσιο οικοσύστημά μας και το περιβάλλον. Τα στερεά και υγρά απόβλητα να καταστρέφουν τις περιουσίες των πολιτών. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε απαθώς ανήμποροι και ανίσχυροι κάθε καλοκαίρι να καίγονται τα δάση μας και το περιαστικό μας πράσινο. Να ανεχόμαστε την οικολογική καταστροφή και το έγκλημα που συντελείται στο περιβάλλον. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να ξυπνήσουμε από τη Νιρβάνα μας.
Για αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων θα πρέπει η Νομαρχία να στείλει πρόσκληση σε όσους δούλεψαν στα ΠΣΕΑ να παράξουν έργο. Να έχουν έτοιμο με γραφήματα το σχέδιο «Ξενοκράτης» για την κάθε λειτουργία που θα απαιτηθεί. Για τα γραφήματα και όλη την γραφειοκρατική διαδικασία που θα χρειασθεί θα πρέπει να στηθεί γέφυρα επικοινωνίας παλιών υπαλλήλων και νέων που σήμερα υπηρετούν στο Δημόσιο τομέα. Να ορισθεί επώνυμα ως επικεφαλής ο πιο έμπειρος κατασκευαστής εργοταξιάρχης του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που θα κινεί τα εργοτάξια. Να ορισθούν επώνυμα και οι αρμόδιοι εργοταξιάρχες των εργοταξίων. Να ορισθούν το εργατικό δυναμικό των εργοταξίων κατά τομέα, οι τεχνίτες, οι εργάτες κ.λ.π.
Να καταγραφούν τα υπάρχοντα μηχανήματα (μπουλτόζες, γερανοί, υδροφόρες τσάπες, φτιάρια κλπ) στο Νομό (μηχανήματα υπηρεσιών – μηχανήματα ιδιωτών) και να καταγραφούν οι ελλείψεις.

Με εκτίμηση Σταυρούλα Τσακμακλή
Πολιτικός Μηχανικός- Συγγραφέας