perifereia

Αδυναμίες στην πορεία ανάπτυξης

Η αναπτυξιακή Περιφερειακή πολιτική στον αιώνα που διανύουμε δεν νοείτε χωρίς ποιοτικούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς σχεδιασμούς που θα συμβάλουν στην αισθητική αναβάθμιση, την ωραιοποίηση των αστικών συστημάτων και του τοπίου.

Στα πονήματά μου, τα άρθρα μου και τους κατατεθειμένους σχεδιασμούς με το συνοδευτικό τεύχος μελέτης που εκπονώ με την ομάδα μου δεν μιλάμε μόνο για «όμορφα πεζοδρόμια» ή για “όμορφους σχεδιασμούς καταστρωμάτων οδών”. Αλλά για στρατηγικού τύπου ολιστικές πολεοδομικές παρεμβάσεις ανάδειξης του δημιουργηθέντος νέου κέντρου της πόλης (με την επέκταση του σχεδίου πόλης προ 20ετίας) και αναβάθμισης των οικιστικών του συνόλων.

Όμως υποχρεούμαστε να ακολουθούμε το πρόγραμμα της Ο.Χ.Ε που ενέταξε η Περιφέρεια. Γι αυτό καταθέτουμε τους τμηματικούς σχεδιασμούς των επί μέρους έργων που ανατίθενται ή θα ανατεθούν ως μελέτες. Οι προτάσεις των μελετών μας ακολουθούν το ολιστικό υπόβαθρο του σχεδιασμού που εκπονήσαμε για την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης μας.

Τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αγαθά που είναι πλούσια στον τόπο που ζούμε, είναι κεφάλαιο ικανό να παράγει εισοδήματα και απασχόληση και να διαμορφώσει συνθήκες έλξης πολλών δραστηριοτήτων και κύρια ενός τουρισμού διάρκειας και ποιότητας.

Η υπανάπτυξη της Ιερής πόλης μας και της Αντιπεριφέρειας μας δεν οφείλεται τόσο στην έλλειψη χρηματικού και ανθρώπινου κεφαλαίου όσο στην θεσμική αδυναμία και την απουσία ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης. Δεν παρατηρήθηκε ικανότητα αναπτυξιακού σχεδιασμού και λίγη δημιουργική και παραγωγική φαντασία. Τουναντίον παρατηρείται τραγική ανικανότητα ανάλυσης και απουσία οριζόντων και στόχων. Δεν νοούνται διοικούντες χωρίς απλωμένα σχέδια στο τραπέζι, εκπόνηση σχεδιασμών και χάραξη στόχων.

Δεν έχουμε όμως εδώ και 20 χρόνια φτιάξει τα έργα υποδομής στην επέκταση του σχεδίου στην πόλη μας. Δεν αξιοποιήσαμε το έτοιμο λιμάνι του Πλατυγιαλιού ως κεντρικό επιβατικό και εμπορικό λιμάνι (ανάλογου της Πάτρας) για την Αιτ/νία και την ευρύτερη περιοχή της. Δεν αξιοποιήσαμε το δικό μας προσχωσιγενές κλειστό λιμάνι μας για το τοπικό εμπόριο και κυρίως για την ανάπτυξή του λόγω και της μορφολογίας του ως μαρίνα. Είμαστε τραγικά πίσω.

Χωρίς ταυτότητα, ποιοτική πόλη και δίκτυα μεταφορών που βαδίζουμε για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα;

Επίσης υπάρχουν πολλά παραγωγικά συστήματα για ανάπτυξη στο διευρυμένο Δήμο σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτά ποιος τα σχεδιάζει; Χρειάζεται πρώτα ανάλυση για κάθε ένα παραγωγικό σύστημα, μετά σύνθεση με καθορισμό στόχου, σχεδιασμός και μετά υλοποίηση. Π.χ στον τομέα της νέας αγροτικής ανάπτυξης που απαιτείται νέα αντίληψη αντί για το πέρασμα μαζικής ποσότητας στην διεθνή αγορά. Χρειαζόμαστε πιστοποιημένα και επώνυμα αγροτικά προϊόντα και με προσεγμένη ποιοτική συσκευασία για να είναι ανταγωνιστικά.

Μήπως θα ήταν ωφέλιμη η κατάθεση ιδεών ξέχωρα για κάθε ένα παραγωγικό σύστημα μέσα από διαδικασίες συνέργιας -συνεργατισμού ομάδας ατόμων σε κάθε επιστημονικό κλάδο και βαθμίδα;

Σταυρούλα Τσακμακλή