Εκδρομή της ιστορικής-αρχαιολογικής εταιρείας Δυτ.Στερεάς Ελλάδας