29dfeatureimage

Σχολικά θέματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας την Ειδική Υπηρεσία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του εξοπλισμού των Σχολείων της Δυτικής Ελλάδας και να ενημερώσει σχετικά με την έκδοση νέας πρόσκλησης για εξοπλισμό η οποία αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων. Συμφωνήθηκε να αποσταλούν στην Διαχειριστική Αρχή, το επόμενο 15ήμερο, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναγκαία διαδικασία, αφενός οι επικαιροποιημένες ανάγκες για την γενική παιδεία και αφετέρου οι ανάγκες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αφού συγκεντρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αυτονόητο ότι μέχρι να αποσταλούν, δεν μπορεί να εκδοθεί πρόσκληση.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε υπενθύμιση της Πρόσκλησης που είχε εκδοθεί το 2016 και στην οποία δεν κατατέθηκε αίτημα χρηματοδότησης. (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 10. a.1.1-a: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)» ΑΔΑ: 6ΧΠΜ7Λ6-ΨΨΤ).
Ακολούθως, ο κ. Κατσιφάρας είχε συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη, τον οποίο και ενημέρωσε πλήρως για τις εξελίξεις. Παράλληλα, ενημέρωσε τον υφυπουργό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει τους πόρους από το 2014, βρίσκεται σε ετοιμότητα και αναμένει την αποστολή στοιχείων για να προχωρήσει κατόπιν στην έκδοση προσκλήσεων.
«Ήταν, είναι και θα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας η συμβολή μας στη αναβάθμιση της εκπαίδευσης, προσφέροντας όλα τα εχέγγυα ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν σε κατάλληλα κτίρια και με «όπλα» τους σύγχρονο εξοπλισμό», τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν η Εκτελεστική Γραμματέας ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου, τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Γεωργίου Προϊστάμενος Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και το στέλεχος της Μονάδας Γλυκερία Κατηφόρη.

 


Σε απάντηση δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο, τα οποία κάνουν λόγο για «προνομιακή μεταχείριση της ΕΛΕΠΑΠ από την Περιφέρεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου, η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας επιθυμεί να διασαφηνίσει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 32 του Ν. 3699/2008 «η φοίτηση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας τεσσάρων (4) έως επτά (7) ετών στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ είναι ισότιμη με τη φοίτηση σε οποιαδήποτε μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής». Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Οι ΣΜΕΑΕ που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών και Παραρτημάτων εντάσσονται στην κατηγορία της παραγράφου 4β του άρθρου 6 του παρόντος νόμου».
Επιπροσθέτως, με το άρθρο 6 παρ. 4β του Ν. 3699/2008 ουσιαστικά η ΕΛΕΠΑΠ εξομοιούται με τις ΣΜΕΑΕ κατά τον ορισμό του Νόμου. Εν συνεχεία, το άρθρο 8 παρ.6 εδάφιο 1 προβλέπει πως η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Συγκροτήματος είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μεταφορά μαθητών της ΕΛΕΠΑΠ με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την Περιφέρεια γίνεται απολύτως νόμιμα.
Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνα Σταρακά, δήλωσε σχετικά: « Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τιμά και στηρίζει τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου-Θέρμου καθώς και το σύνολο της Δημόσιας Παιδείας. Διαβεβαιώνουμε ότι μέριμνά μας είναι η φροντίδα και η εκπαίδευση όλων των παιδιών, στην δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο και χωρίς καμία απολύτως σκιά στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
Έχουμε σε μέγιστη προτεραιότητα τα παιδιά όλων των πολιτών και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων μας, για κάθε παιδί, ειδικά όταν χρειάζεται ενίσχυση και στήριξη. Με αυτές τις προτεραιότητες πορευτήκαμε και εξακολουθούμε να πορευόμαστε. Με αυτές θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και στο μέλλον, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».