cows

H προστασία της παραγωγής του γάλακτος από παράνομες πρακτικές

Τη λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να προστατευθεί η παραγωγή του γάλακτος από παράνομες πρακτικές, η επεξεργασία του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και η ποιότητα των προϊόντων του, ιδιαίτερα δε των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ζητεί ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Αιτωλοακαρνανία του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο υπουργό και η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες. Αφορμή για την κατάθεσή της υπήρξαν οι εντεινόμενες το τελευταίο διάστημα καταγγελίες κτηνοτρόφων και των οργανώσεών τους για σταδιακή μείωση των τιμών παραγωγού, συνεχή αύξηση των εισαγωγών και επέκταση των πρακτικών παράνομης «ελληνοποίησης» εισαγόμενου γάλακτος.

Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων
Τους τελευταίους μήνες έχει τεθεί πιεστικά το πρόβλημα της μείωσης των τιμών παραγωγού ιδίως για το αιγοπρόβειο γάλα, που κινούνται πλέον στο επίπεδο των 85 λεπτών το λίτρο, όταν το 2016 ξεπερνούσαν το ένα ευρώ, αν και ήδη μειωμένες τότε κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνεχής μείωση της τιμής συμβαδίζει -και προφανώς, συνδέεται αιτιακά- με την αύξηση των εισαγωγών, η οποία, για το πρώτο τρίμηνο του 2017, εκτιμήθηκε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε ποσοστό 200% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι εισαγωγές προέρχονται κυρίως από βαλκανικές χώρες, αλλά και από χώρες της δυτικής Ευρώπης όπως η Γαλλία και η Ιταλία, και σε τιμές λίγο πάνω από τα 70 λεπτά το λίτρο. Στην «πιάτσα» είναι διάχυτη η εκτίμηση ότι, παράλληλα με τις νόμιμες εισαγωγές, πρακτικές παράνομης «ελληνοποίησης» εισαγόμενου γάλακτος είναι ευρύτατα διαδεδομένες.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται, απειλεί πλέον την ίδια την υπόσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας και, σε περιοχές κατεξοχήν αγροτικές όπως η Αιτωλοακαρνανία, υπονομεύει κάθε προοπτική παραγωγικής τους ανασυγκρότησης. Ταυτόχρονα, υποβαθμίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και πλήττει τη θεσμική προστασία τους, καθώς, σε ό,τι αφορά τα τυριά ΠΟΠ για παράδειγμα, η αναγνώρισή τους προϋποθέτει την παρασκευή τους από γάλα αποκλειστικά ελληνικό, από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και από φυλές αιγοπροβάτων παραδοσιακά εκτρεφόμενες σ’ αυτές, απαγορεύοντας τη χρήση εισαγόμενου γάλακτος, πολύ δε περισσότερο γάλακτος σε σκόνη.
Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια δέσμη μέτρων, νομικών και άλλων, προτίθεται να λάβει προκειμένου να προστατευθεί η παραγωγή του γάλακτος από παράνομες πρακτικές, η επεξεργασία του κατά τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και η ποιότητα των προϊόντων του, ιδιαίτερα των ΠΟΠ.
Ο ερωτών βουλευτής
Βαρεμένος Γεώργιος

——

Τα οξυμένα προβλήματα της παραγωγής, διάθεσης και επεξεργασίας του γάλακτος, της αύξησης των εισαγωγών και των παράνομων πρακτικών «ελληνοποίησης», καθώς και τα γενικότερα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, της στήριξης και της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού της, τέθηκαν σήμερα στο Κοινοβούλιο με την ευκαιρία της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Βαρεμένου, με θέμα την «ανάγκη προστασίας της παραγωγής του γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων».
Απαντώντας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διακίνηση γάλακτος μεταξύ των κρατών – μελών για μεταποίηση και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ή άλλων παραγώγων, δεν αντίκειται στην Eνωσιακή Νομοθεσία. Άλλωστε, οι ποσότητες που εισέρχονται στη χώρα καταγράφονται και βάσει της ελληνικής νομοθεσίας μετατρέπονται σε αντίστοιχα προϊόντα.
Ο Υπουργός είπε ότι έχει εξασφαλισθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει στις συσκευασίες των συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, σε ευδιάκριτη θέση, σήμα που θα αναφέρει τη χώρα «άμελξης» της πρώτης ύλης, δηλαδή του γάλακτος. Αυτό είναι μια παρέμβαση, συμπλήρωσε ο κ. Αποστόλου, που θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της διαφάνειας της αγοράς και θα βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να αγοράζουν το ελληνικό προϊόν.
Ως προς τα νομικά ή άλλα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να προστατευθεί η παραγωγή του γάλακτος από παράνομες πρακτικές, η επεξεργασία του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και η ποιότητα των προϊόντων του, ο Υπουργός επισήμανε τη μεγάλη σημασία των ελέγχων κατά τη διακίνηση του γάλακτος. Τέτοιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αφενός από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, όπου γίνονται προσπάθειες να εντοπισθούν πιθανότητες παραπλάνησης του καταναλωτή, και αφετέρου μέσω της συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και της συνδρομή φορέων, όπως το συντονιστικό κέντρο καταπολέμησης του παραεμπορίου.
Όσον αφορά την τιμή παραγωγού, αυτή διαμορφώνεται ελεύθερα, είπε ο Υπουργός, με βάση την προσφορά και τη ζήτησή του και, επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε σχέση με το παράδειγμα των συνεταιρισμών Καλαβρύτων και Βόλου, οι οποίοι εξασφαλίζουν για τους παραγωγούς τιμή κοντά στο 1ευρώ ανά λίτρο, ενώ οι μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι πωλούν σε τιμές πολύ χαμηλότερες, γύρω στα 83 λεπτά ανά λίτρο, ο κ. Αποστόλου αναρωτήθηκε: «Η απάντηση στην προκειμένη περίπτωση μήπως είναι ότι πρέπει και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες, μέσα από μια τέτοια διαδικασία, να μπορούν να παρεμβαίνουν και αυτοί για να ελέγχουν την αγορά;». Ο κ. Βαρεμένος, στο σημείο αυτό, συμφώνησε με τον Υπουργό ως προς την προτροπή για την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς και ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα αυτών.
Ο κ. Βαρεμένος έθεσε επιτακτικά το πρόβλημα των πρακτικών παράνομης «ελληνοποίησης» εισαγόμενου γάλακτος, καθώς και της χρήσης εισαγόμενου γάλακτος για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και, ιδιαίτερα, της φέτας. Ο κ. Αποστόλου απάντησε ότι αυτό που μπορεί να πράξει το Υπουργείο, είναι να δει πόσες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος δηλώνονται και πόσο από αυτό χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας. Υπουργός και βουλευτής συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες και τα συγκεκριμένα μέτρα για να εισέλθουν νέοι άνθρωποι στην αγροτική οικονομία, ενώ, όσον αφορά την πρόταση για τη δημιουργία πρότυπων κτηνοτροφικών και αγροτικών πάρκων με τη διάθεση δημοσίων γαιών, κάτι που προβλέπεται από τη νομοθεσία και στο οποίο επέμεινε ο κ. Βαρεμένος, πρέπει το ταχύτερο και με τη συνδρομή των Περιφερειών να επιλυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως δασικών ή μη.