Ημερίδα για αγρότες και κτηνοτρόφους στη Ναύπακτο

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Διοργανώνει ημερίδα με θέματα:

• Ενημέρωση για τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020
• Σχέδια Βελτίωσης
• Νέοι Αγρότες
• Επενδύσεις στις αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

• Διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών και βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων
• Σήμανση και καταγραφή
• Έλεγχος ανεπιτήρητων ζώων
• Προγράμματα εμβολιασμών

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα ¨Ναυπακτία¨ στο λιμάνι.