Εξαγγελία δημιουργίας Σχολής Γεωπονικών Θαλάσσιων Επιστημών στην Αιτωλοακαρνανία

Σε εξαγγελία αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία προχώρησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, από το βήμα του αναπτυξιακού συνεδρίου που διοργανώνει στην Πάτρα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα ανέφερε την δημιουργία Σχολής Γεωπονικών Θαλάσσιων Επιστημών, γεγονός που φαίνεται ότι συνάδει με τις προθέσεις του Υπουργείου για δημιουργία σχολών στην Ελληνική περιφέρεια, προσανατολισμένων στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, όπως οι υδάτινοι πόροι που αποτελούν σημαντικό φυσικό πλούτο της Αιτωλοακαρνανίας.