29dfeatureimage

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Αγρινίου

Ξεκίνησε με φαμφάρες και άρθρα στις τοπικές εφημερίδες (Νοέμβριος του 2017), στο Δ.Σ. που διεξήχθη χθες, 29/01/2018, εισήχθη ως 22η εισήγηση η τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του ( από 8-15 σε 8-16, δηλαδή μια ώρα παραπάνω για να εξυπηρετείται ο … λαός), αλλά Κέντρο Κοινότητας Αγρινίου δεν υπάρχει!!! Εκτός κι αν ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής αποκαλεί Κέντρο Κοινότητας Αγρινίου ένα άθλιο τραπεζάκι, στημένο στο διάδρομο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (Πρόνοια) που θυμίζει άλλες εποχές ( τραπεζάκια αιτήσεων έξω από Υπουργεία της δεκαετίας του 1960) και στην είσοδο του κτηρίου της Πρόνοιας μια πρόχειρη μεγάλη χάρτινη πινακίδα που αναγράφει ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ …
Εκεί στο τραπεζάκι αυτό και στον διάδρομο στοιβάζονται καθημερινά, διάφοροι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι για να ζητήσουν πληροφορίες από κάποια υπάλληλο που μάλλον έχει προσληφθεί γι αυτό αλλά οι συνθήκες που επικρατούν δεν της επιτρέπουν να εξυπηρετεί όπως θα έπρεπε τους πολίτες!!! Ο προϊστάμενος της λοιπόν κ. Καλαντζής θέλησε να τροποποιήσει το ωράριο προσθέτοντας άλλη μια ώρα σε ένα άδειο τραπεζάκι, χαμένο κάπου σε έναν διάδρομο…! Οι πληροφορίες που δίνονται επιπλέον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά… στις ανάγκες των «Εγκαταστάσεων» αυτού του, ο θεός να το κάνει, Κέντρου Κοινότητας, δηλαδή, αντί να ομολογηθεί η αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων (έλλειψης ουσιαστικά Κέντρου Κοινότητας), παραπληροφορούν τους πολίτες, παραδείγματος χάριν για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έπρεπε να ανανεώσουν την αίτησή τους για το έτος 2018 και δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενώ η Υπουργική απόφαση αναθέτει αυτήν την εξυπηρέτηση στα Κέντρα Κοινότητας, εδώ οι υπάλληλοι τους στέλνουν σε λογιστές πληροφορώντας τους ψευδώς ότι δεν ήταν αρμοδιότητα ……. του Κέντρου Κοινότητας!!!!
Από το Μάιο του 2016 υπάρχει ο Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις σελίδες 51 και 52 του οδηγού αυτού περιγράφεται αναλυτικά πως πρέπει να είναι οι κτηριακές υποδομές και ο εξοπλισμός, η στέγαση των δομών και οι ελάχιστες απαιτούμενες εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται, κατ’ ελάχιστον, από ένα χώρο υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών (γραμματεία), ένα γραφείο για ατομικές συνεντεύξεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χώρους υγιεινής για το προσωπικό και το κοινό.
Ο χώρος για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής είναι χώρος που προβλέπεται προκειμένου να στεγάζεται το γραφείο του στελέχους που θα παρέχει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, να εξασφαλίζεται η άνετη παραμονή εργαζόμενου και ωφελούμενου και να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η τήρηση του προσωπικού απορρήτου.
Τι από όλα αυτά εφαρμόζεται με το τραπεζάκι στον διάδρομο του κτηρίου της Πρόνοιας που ο κ. Αντιδήμαρχος με ευφάνταστο τρόπο βάφτισε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»;
Κύριε Καλαντζή σας υπενθυμίζουμε ότι Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.
Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και οι αρχές λειτουργίας του στηρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες που είναι:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Δεν είναι λοιπόν ένα μέσον ψηφοθηρίας για προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε ένας χώρος εκμετάλλευσης των πολιτών του Αγρινίου που ταλαιπωρήθηκαν από την οικονομική κρίση.

Δημοτική παράταξη «Αγρίνιο Ανατροπή τώρα-πολίτες σε δράση»